Euro Finance Logo

Евро-Финанс е водещ инвестиционен посредник, лицензиран от КФН и член на Deutsche Börse Group. В своята над 20 годишна история, основен приоритет за компанията е прилагането на най-добрите практики и принципи в сектора, както и професионалното отношение към клиента.

Завърши конкурсът FOREX Global Trade Series м.Юли - Уважаеми клиенти, Завърши конкурсът FOREX Global Trade Series м.Юли, организиран от Евро-Финанс. Неработен ден за Швейцария - Уважаеми клиенти, Бихме желали да Ви уведомим, че на 01.08.2017г, вторник, търговията с договори за разлика върху швейцарски акции ще бъде спряна поради официален празник в Швейцария. Търгово предложение на „Евроинс Иншурънс Груп” АД - Уважаеми клиенти, Oт 14.07.2017 г. стартира търговото предложение на „Евроинс Иншурънс Груп” АД към останалите акционери на „ЗД Евроинс” АД. Проспект за публично предлагане на емисия акции от увеличението на капитала на „СПАРКИ ЕЛТОС“ АД и Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК - Уважаеми клиенти, Проспектът за публично предлагане на емисията акции от увеличението на капитала на „СПАРКИ ЕЛТОС“ АД и Съобщението по чл.92а от ЗППЦК, FOREX Global Trade Series м.Юли - Конкурс за търговия с EF MetaTrader 5 - Уважаеми клиенти, Евро-Финанс Ви кани да се включите във вълнуващия свят на финансовите пазари