Euro Finance Logo

Евро-Финанс е водещ инвестиционен посредник, лицензиран от КФН и член на Deutsche Börse Group. В своята над 20 годишна история, основен приоритет за компанията е прилагането на най-добрите практики и принципи в сектора, както и професионалното отношение към клиента.

Подобрена функционалност на търговията с един клик в MetaTrader 5 за iOS. - Панелът за търговия с един клик става още по-удобен с новата версия на MetaTrader 5.Панелът вече е достъпен и в режим „portrait“. Избраният обем на сделката в панела може бързо да се променя чрез избор на желаната стойност от падащото меню. Временна промяна в работното време на търговията с инструменти от САЩ - Неработен ден за немската борса - Във връзка с честванията по случай Деня на Обединението, днес (03.10.2016 г.) борсите в Германия ще бъдат затворени Проспект за публично предлагане на емисия акции от увеличението на капитала на „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ и Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК - Проспектът за публично предлагане на емисията акции от увеличението на капитала на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ, Съобщението по чл.92а от ЗППЦК, информацията относно размера, срока и набирателната сметка по публичното предлагане, както и Уведомлението, което инвестиционните посредници следва да подават към „Евро-Финанс“ АД за записаните през тях акции, може да намерите на следните адреси: Промяна в условията за търговия - Днес от 15:00 часа маржин изискванията за сключване на сделки с финансови инструменти, достъпни за търговия през