Help Desk   Секции на сайта
 

Прехвърляне на средства между сметки в Евро-Финанс

Клиентите на Евро-Финанс могат да прехвърлят средства между техни съществуващи сметки:

За прехвърляне на средства между клиентски сметки в Евро-Финанс, клиентът изпраща сканирано по е-мейл или на факс попълнено и подписано следното нареждане:


Информация за таксите и комисионите при теглене на средства е налична в Тарифа за таксите и комисионите на Евро-Финанс.

Важно: При теглене на средства във валута, различна от базовата валута на съответната сметка, превалутирането се осъществява по текущия валутен курс на Евро-Финанс за разплащания с клиент.