Help Desk   Секции на сайта
 

Как са защитени сметките ми?

Достъпът до системата се осъществява посредством потребителско име и парола, като комуникацията е криптирана чрез използване на електронен сертификат. Отговорността за опазване на информацията за достъп до сметката е изцяло на КЛИЕНТА. В случай на загубване или злоупотреба, КЛИЕНТЪТ информира ЕВРО-ФИНАНС АД.