Help Desk   Секции на сайта
 

Какъв е минималният/максималният депозит?

Минималният изискуем първоначален депозит е 100 валутни единици (EUR/USD/BGN). Максималният депозит на каса е 14,999 лева. Ако Вашият депозит е по-голям от 10,000 лева, трябва да попълните Декларация за Произход на Средства. Няма ограничение за депозити извършени чрез банков превод.