Help Desk   Секции на сайта
 

Търговия с oпции

Опциите представляват договор, който предоставя на купувача правото, но не и задължението да закупи или продаде базов актив (акции, индекси и т.н.) на определена цена преди или на определена дата. Поради тази причина, опциите са вид деривати, което означава, че те извличат стойността си от нещо друго. Опцията, също както акциите и облигациите, представлява вид ценна книга. Тя също така е обвързващ договор, със стриктно определени условия и характеристики. Имат определена цена, наречена ударна цена (strike price), на която договорът може да бъде упражнен, преди дата на изтичане на договора (падеж на договора). Когато валидността на една опция изтече, тя вече няма стойност и спира да съществува.

Опциите биват два вида – Кол (call) и Пут (put), като можете да закупите или продадете всеки от двата вида. В зависимост от какво бихте искали да постигнете като инвеститор в опции, вие решавате дали да закупите или да продадете, и дали да изберете Кол или Пут опция.

Ако залагате, че цената на акция ще тръгне надолу, вие или Купувате Пут (buy put) опция, или Продавате Кол (sell call)опция (което представлява къса позиция върху опцията) и обратното – ако разчитате на ръст в цената на базовия актив, можете или да Продадете Пут (sell put), или да Купите Кол (buy call) опция (което представлява дълга позиция). Въпреки това, приликите между двете двойки свършва с посоката на промяна в цената. Основната разлика, в най-незадълбочен вид, произлиза от това, което всяка страна получава в зависимост от това дали продава или купува.

Когато купувате опция, трябва да заплатите Премия (premium). Тъй като купувачът има правото да избере дали да упражни опцията или да я остави да изтече, като максималната загуба е ограничена до предварително заплатената сума (премията), като в същото време предоставя теоретичен вариант за неограничени печалби. Въпреки това, за да спечелите от опцията, трябва да изберете правилната посока на промяна в стойността на акцията. Освен това, тази промяна трябва да стане сравнително бързо – преди опцията да изтече, в противен случай опцията става невалидна – и тази промяна трябва да бъде достатъчно голяма, за да компенсира заплатената сума.

Ако продавате опция, получавате Премията (което е максималната печалба, която може да реализирате), в момента на сключване на договора, но сте задължени да закупите обратно опцията в даден момент, което може да доведе до огромни загуби.

Поради това, много инвеститори възприемат продажбата на опции като по-сигурен и лесен начин за натрупване на печалби, чрез събиране на Премии, тъй като рискът е много нисък (но същото важи и за печалбите), но в същото време, еднократна загуба може да елиминира печалби трупани с години.

В допълнение, опциите могат да бъдат „в парите”, „извън парите” или „при парите.”

Всяка опция, която има истинска стойност се счита, че е „в парите”. Кол опция е в парите, когато стойността на базовия инструмент е по-висока от страйк цената. Пут опция е в парите, когато стойността на актива е по-ниска от страйк цената.

Извън парите е обратното – когато актива няма истинска стойност. Кол опция е извън парите, когато цената на акцията е по-ниска от страйк цената, докато пут опция е извън парите, когато актива е с по-висока цена от пут цената на опцията. Логично, когато страйк цената на опцията е равна на преобладаващата пазарна цена на акцията, опцията се счита да е „при парите”.