За нас   Секции на сайта
 

За нас

Евро-Финанс е водещ инвестиционен посредник, лицензиран от КФН и член на Deutsche Börse Group. В своята над 20 годишна история, основен приоритет за компанията е прилагането на най-добрите практики и принципи, както и професионалното отношение към клиента.

Евро-Финанс е основан през 1993 година, като бързо се налага като един от водещите инвестиционни посредници в страната. Компанията предлага широка гама от услуги в сферата на капиталовите пазари и корпоративните финанси.

Евро-Финанс извършва дейност съгласно Европейското законодателство и е лицензиран и регулиран от Комисията за финансов надзор на Република България. Компанията е първият български инвестиционен посредник, пълноправен член на Deutsche Börse Group – Германия.

Евро-Финанс предлага търговия с валути (FOREX), злато, сребро, петрол, акции, индекси и други чрез платформата EF MetaTrader 5. Клиентите имат достъп до международните пазари 24 часа, 5 дни в седмицата посредством последно поколение платформи за търговия и първокласни доставчици на ликвидност. Търговията се осъществява при условия валидни за междубанковия пазар.

Компанията предлага директен достъп до фондовата борса във Франкфурт – Deutsche Börse Xetra, както и до Българска Фондова Борса – София чрез платформата EFOCS.

В допълнение към брокерските услуги, Евро-Финанс предлага управление на активи, инвестиционно банкиране, консултиране относно сливания и придобивания (M&A) и други инвестиционни услуги за корпоративни и институционални клиенти.

Компанията е носител на редица отличия и награди в сектора, сред които „Най-иновативен инвестиционен посредник“; „Член на БФБ, въвел нови инструменти за търговия“; „Най-иновативна емисия на БФБ“ и други.

Членства и регулацииСигурност на клиентските средстваЗащо Евро-Финанс