За нас   Секции на сайта
 

История

2016

Евро-Финанс се класира на второ място по реализиран оборот на Българска Фондова Борса – София.

2015

Евро-Финанс се класира на първо място по реализиран оборот на Българска Фондова Борса – София.

2011

Евро-Финанс стартира платформата за търговия на международните финансови пазари EF MetaTrader 5.

2009

Евро-Финанс става първият български лицензиран инвестиционен посредник, пълноправен член на фондовата борса във Франкфурт (Deutsche Borse Group).

2007

Собственият капитал на Евро-Финанс е увеличен на 15 млн. лв.

2005

Евро-Финанс стартира платформата за търговия на българския и международни пазари – EFOCS (Euro Finance On-line Customer Services).

2005

Евро-Финанс става участник в международната система за разплащания SWIFT.

1996

Евро-Финанс взима лиценз за инвестиционен посредник и става един от първите лицензирани инвестиционни посредници в страната.

1993

Основаване на Евро-Финанс. Компанията става една от първите небанкови фанансови институции в България.