Секции на сайта   Секции на сайта
 

Оповестяване по ЗПФИ

Дата ISIN Борсов код Емитент Брой номинал Ед. цена Репо Падеж
27.07.2017 12:25 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 61000 4.95 BGN
27.07.2017 10:14 BG1100008132 EHN Синтетика АД 23500 27.3 BGN 18.01.2018
26.07.2017 10:01 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 75800 3.446 BGN 17.01.2018
25.07.2017 11:11 BG1100008132 EHN Синтетика АД 23600 27.3 BGN 16.01.2018
24.07.2017 10:17 BG1100008132 EHN Синтетика АД 18025 27.3 BGN 15.01.2018
20.07.2017 13:44 BG1100008132 EHN Синтетика АД 9360 Рег. агенство
18.07.2017 16:01 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 157000 0.95 BGN
18.07.2017 16:00 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 30600 4.95 BGN
14.07.2017 12:30 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1184000 Рег. агенство
13.07.2017 11:29 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 23000 3.2 BGN 12.01.2018
10.07.2017 16:57 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 1350000 Рег. агенство
07.07.2017 11:40 BG11LETRAT14 4L5 ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ АД 12 34.17 BGN
30.06.2017 14:10 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 4780000 0.86 BGN 28.12.2017
30.06.2017 11:15 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1667273 Рег. агенство
29.06.2017 15:19 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 1200 Рег. агенство
29.06.2017 13:27 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 2616300 0.86 BGN 27.12.2017
29.06.2017 12:57 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 7946578 1.29 BGN
29.06.2017 11:13 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 31500 3.1 BGN 28.12.2017
28.06.2017 16:11 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 70800 0.82 BGN 28.12.2017
28.06.2017 13:21 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 6710 24.3 BGN 28.12.2017
28.06.2017 13:04 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 6710 24.3 BGN 28.12.2017
28.06.2017 11:28 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1030000 0.5 BGN 05.12.2017
27.06.2017 12:52 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 25945 37 BGN
27.06.2017 12:52 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 495000 0.98 BGN
27.06.2017 12:52 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 97917 4.8 BGN
27.06.2017 12:36 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 16216 37 BGN
27.06.2017 12:36 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 120600 5 BGN
27.06.2017 12:17 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 213000 3.3 BGN 27.12.2017
27.06.2017 10:08 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1030000 0.5 BGN 22.12.2017
26.06.2017 13:52 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 8050000 Рег. агенство
26.06.2017 10:53 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 4500000 0.5 BGN 27.12.2017
26.06.2017 10:47 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 250000 0.5 BGN 20.12.2017
26.06.2017 10:46 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1030000 0.5 BGN 21.12.2017
23.06.2017 11:03 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1150000 0.5 BGN 19.12.2017
22.06.2017 10:29 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1150000 0.5 BGN 18.12.2017
21.06.2017 10:59 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 242300 3.1 BGN 21.12.2017
21.06.2017 10:49 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1290000 0.45 BGN 21.12.2017
21.06.2017 10:32 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1150000 0.5 BGN 15.12.2017
20.06.2017 12:00 BG1100008132 EHN Синтетика АД 8200 26.76 BGN 06.12.2017
20.06.2017 12:00 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1150000 0.5 BGN 14.12.2017
19.06.2017 10:55 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1150000 0.5 BGN 13.12.2017
19.06.2017 10:49 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 106200 3.3 BGN 19.12.2017
16.06.2017 14:31 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 8050000 Рег. агенство
16.06.2017 10:59 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1150000 0.5 BGN 12.12.2017
16.06.2017 10:48 BG1100008132 EHN Синтетика АД 4250 26.76 BGN 07.12.2017
15.06.2017 09:30 BG1100008132 EHN Синтетика АД 28773 22 BGN 15.12.2017
15.06.2017 09:21 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1150000 0.5 BGN 11.12.2017
14.06.2017 11:38 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1150000 0.5 BGN 08.12.2017
13.06.2017 10:58 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 210000 3.1 BGN 13.12.2017
13.06.2017 10:58 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 153850 3.25 BGN 13.12.2017
09.06.2017 13:48 BG1100008132 EHN Синтетика АД 23600 22 BGN 11.12.2017
09.06.2017 11:35 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 138606 5 BGN
09.06.2017 11:34 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 2231294 0.805 BGN
09.06.2017 10:51 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 43500 0.92 BGN
08.06.2017 11:05 BG1100008132 EHN Синтетика АД 78800 22 BGN 08.12.2017
07.06.2017 11:15 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 31500 3.2 BGN 07.12.2017
07.06.2017 11:05 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 57143 3.5 BGN 07.12.2017
06.06.2017 11:02 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 531000 0.45 BGN 06.12.2017
06.06.2017 11:01 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 59850 0.45 BGN 06.12.2017
06.06.2017 11:01 BG1100001038 5EO Етропал АД 4500 2.5 BGN 06.12.2017
05.06.2017 11:48 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 225800 3.1 BGN 05.12.2017
01.06.2017 12:46 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 209700 3.1 BGN 01.12.2017
31.05.2017 12:52 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 244500 0.8 BGN
26.05.2017 11:45 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3800 26.75 BGN 24.11.2017
19.05.2017 15:27 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 2030907 0.8 BGN
19.05.2017 15:27 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 2020381 0.8 BGN
11.05.2017 11:06 BG1100008132 EHN Синтетика АД 12000 26 BGN 09.11.2017
11.05.2017 11:04 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3960 25.8 BGN 10.11.2017
11.05.2017 10:47 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3720 25.85 BGN 10.11.2017
05.05.2017 11:18 BG1100008132 EHN Синтетика АД 4194 38.95 BGN
03.05.2017 11:20 BG1100008132 EHN Синтетика АД 15400 25.8 BGN 03.11.2017
20.04.2017 11:10 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3400 26 BGN 19.10.2017
13.04.2017 10:30 BG1100008132 EHN Синтетика АД 24000 26 BGN 12.10.2017
12.04.2017 10:03 BG1100008132 EHN Синтетика АД 24000 26 BGN 11.10.2017
11.04.2017 10:51 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1590000 0.8 BGN
10.04.2017 15:20 BG1100008132 EHN Синтетика АД 10255 39.1 BGN
07.04.2017 13:01 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 9130000 0.45 BGN 26.09.2017
06.04.2017 14:42 BG1100008132 EHN Синтетика АД 86780 27.1 BGN 06.10.2017
06.04.2017 13:04 BG1100008132 EHN Синтетика АД 2720 25.8 BGN 06.10.2017
05.04.2017 10:51 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1816443 0.8 BGN
05.04.2017 10:50 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 2234845 0.8 BGN
31.03.2017 16:13 BG1100081055 5IC ЗД Евроинс АД 17194 1.15 BGN
31.03.2017 16:12 BG1100081055 5IC ЗД Евроинс АД 1425600 1.15 BGN
31.03.2017 16:12 BG1100081055 5IC ЗД Евроинс АД 65000 1.15 BGN
31.03.2017 15:37 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 9130000 0.45 BGN 07.04.2017
24.03.2017 13:12 BG1100008132 EHN Синтетика АД 1300 39 BGN
23.03.2017 11:17 BG1100008132 EHN Синтетика АД 20800 39 BGN
16.03.2017 11:18 BG1100081055 5IC ЗД Евроинс АД 50000 1.3 BGN
14.03.2017 11:24 BG1100008132 EHN Синтетика АД 9100 26.6 BGN 13.09.2017
13.03.2017 11:10 BG1100001038 5EO Етропал АД 57000 3.2 BGN 12.09.2017
09.03.2017 10:48 BG1100008132 EHN Синтетика АД 2870 25.9 BGN 08.09.2017
09.03.2017 10:47 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3330 25.9 BGN 08.09.2017
09.03.2017 10:46 BG1100008132 EHN Синтетика АД 6460 25.9 BGN 08.09.2017
27.02.2017 10:58 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 1666667 0.05 BGN 28.03.2017
24.02.2017 15:29 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 5193281 Рег. агенство
17.02.2017 13:02 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 6200 4.9 BGN
15.02.2017 12:10 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 34000000 1 BGN
02.02.2017 10:24 BG1100008132 EHN Синтетика АД 2550 39.2 BGN
27.01.2017 10:35 BG1100008132 EHN Синтетика АД 23500 26.5 BGN 27.07.2017
26.01.2017 09:36 BG1100008132 EHN Синтетика АД 18025 26.5 BGN 24.07.2017
26.01.2017 09:35 BG1100008132 EHN Синтетика АД 23600 26.5 BGN 25.07.2017
26.01.2017 09:35 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 75800 3.35 BGN 26.07.2017
24.01.2017 11:42 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 1666667 0.05 BGN 27.02.2017
16.01.2017 11:48 BG1100008132 EHN Синтетика АД 29100 Рег. агенство
13.01.2017 11:40 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 22500 3.2 BGN 13.07.2017
10.01.2017 11:29 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 1666667 0.11 BGN 13.02.2017
30.12.2016 14:00 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 5500 37 BGN
30.12.2016 12:20 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 4978000 0.45 BGN 26.06.2017
30.12.2016 12:10 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 1200 24.6 BGN 30.06.2017
30.12.2016 11:13 BG1100014973 4CF ТБ Централна кооперативна банка АД 653600 1.53 BGN
29.12.2016 17:38 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 225800 3.1 BGN 05.06.2017
29.12.2016 15:24 BG1100014973 4CF ТБ Централна кооперативна банка АД 1503300 1.53 BGN
29.12.2016 15:01 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 31500 3.1 BGN 29.06.2017
29.12.2016 15:01 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 242300 3.1 BGN 21.06.2017
29.12.2016 15:01 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 210000 3.1 BGN 13.06.2017
29.12.2016 15:00 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 209700 3.1 BGN 01.06.2017
29.12.2016 13:09 BG4000012162 4EH2 ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 4978000 Рег. агенство
29.12.2016 13:08 BG4000012162 4EH2 ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 71412 Рег. агенство
29.12.2016 12:45 BG4000012162 4EH2 ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 3590000 Рег. агенство
29.12.2016 11:23 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 1666667 0.26 BGN 30.01.2017
29.12.2016 10:45 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 123000 Рег. агенство
28.12.2016 16:26 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 31500 3.2 BGN 07.06.2017
28.12.2016 16:23 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 153850 3.25 BGN 13.06.2017
28.12.2016 16:20 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 106200 3.3 BGN 19.06.2017
28.12.2016 16:12 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 213000 3.3 BGN 27.06.2017
28.12.2016 15:52 BG1100008132 EHN Синтетика АД 58590 22 BGN 22.06.2017
28.12.2016 15:45 BG1100008132 EHN Синтетика АД 28773 22 BGN 15.06.2017
28.12.2016 15:37 BG1100008132 EHN Синтетика АД 10500 22 BGN 08.06.2017
28.12.2016 14:07 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 6500 24.5 BGN 28.06.2017
28.12.2016 13:47 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 6500 24.5 BGN 28.06.2017
28.12.2016 12:21 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 270000 0.39 BGN 26.06.2017
28.12.2016 12:16 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1255000 0.39 BGN 26.06.2017
28.12.2016 12:12 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1255000 0.39 BGN 27.06.2017
28.12.2016 12:06 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1255000 0.39 BGN 28.06.2017
27.12.2016 16:30 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1930000 0.3 BGN 21.06.2017
27.12.2016 16:24 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1660000 0.3 BGN 14.06.2017
27.12.2016 13:36 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1425000 0.39 BGN 14.06.2017
27.12.2016 13:33 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1425000 0.39 BGN 15.06.2017
27.12.2016 13:28 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1425000 0.39 BGN 16.06.2017
27.12.2016 13:10 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1425000 0.39 BGN 19.06.2017
27.12.2016 13:00 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1425000 0.39 BGN 20.06.2017
27.12.2016 12:43 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1425000 0.39 BGN 21.06.2017
27.12.2016 12:35 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1425000 0.39 BGN 22.06.2017
27.12.2016 12:25 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1425000 0.39 BGN 23.06.2017
21.12.2016 16:14 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 25000 0.81 BGN
20.12.2016 16:41 BG1100008132 EHN Синтетика АД 15750 39.15 BGN
20.12.2016 16:41 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 30700 4.8 BGN
20.12.2016 16:40 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3950 39.2 BGN
20.12.2016 16:40 BG1100008132 EHN Синтетика АД 5090 39.2 BGN
20.12.2016 12:15 BG1100008132 EHN Синтетика АД 8000 26.6 BGN 20.06.2017
16.12.2016 13:18 BG1100008132 EHN Синтетика АД 4250 26 BGN 16.06.2017
15.12.2016 14:25 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 30300 4.8 BGN
15.12.2016 11:45 BG1100008132 EHN Синтетика АД 58590 22 BGN 15.03.2017
14.12.2016 15:30 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 31400 4.8 BGN
12.12.2016 12:02 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 33800 2.88 BGN 13.03.2017
08.12.2016 10:57 BG1100008132 EHN Синтетика АД 68300 22 BGN 08.06.2017
07.12.2016 10:55 BG1100008132 EHN Синтетика АД 28773 22 BGN 07.03.2017
07.12.2016 10:32 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 214600 3.5 BGN 07.03.2017
07.12.2016 10:24 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 57143 3.5 BGN 07.06.2017
06.12.2016 11:13 BG1100001038 5EO Етропал АД 4500 2.52 BGN 06.06.2017
06.12.2016 11:05 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 71412 0.35 BGN 06.06.2017
02.12.2016 11:47 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 186000 3.5 BGN 02.03.2017
01.12.2016 11:44 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 10000 0.85 BGN
29.11.2016 12:34 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 108544 1 BGN
29.11.2016 12:28 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 54550 1 BGN
29.11.2016 12:27 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 210069 1 BGN
29.11.2016 12:26 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 94296 1 BGN
29.11.2016 12:25 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 564627 1 BGN
29.11.2016 12:24 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 19000 1 BGN
29.11.2016 12:21 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 200650 1 BGN
29.11.2016 11:15 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 1666667 0.26 BGN 29.12.2016
28.11.2016 11:02 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3800 26 BGN 26.05.2017
28.11.2016 09:36 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 31500 3.2 BGN 29.05.2017
24.11.2016 10:39 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 11000 4.8 BGN
23.11.2016 14:51 BG1100008132 EHN Синтетика АД 6000 39.12 BGN
23.11.2016 14:50 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 4500 37 BGN
18.11.2016 09:32 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 115000 0.85 BGN
16.11.2016 11:36 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 20350 4.92 BGN
14.11.2016 11:03 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 16300 0.3 BGN 14.12.2016
11.11.2016 13:42 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 3700 4.91 BGN
11.11.2016 12:53 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3650 25.85 BGN 11.05.2017
11.11.2016 11:21 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 7450 37 BGN
11.11.2016 11:21 BG1100001038 5EO Етропал АД 66240 4.9 BGN
11.11.2016 11:18 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3900 25.7 BGN 11.05.2017
11.11.2016 11:04 BG1100008132 EHN Синтетика АД 12000 25 BGN 11.05.2017
11.11.2016 10:10 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 22000 4.8 BGN
11.11.2016 10:09 BG1100001038 5EO Етропал АД 15500 4.91 BGN
10.11.2016 13:26 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1930000 0.3 BGN 10.05.2017
10.11.2016 10:15 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 102100 4.9 BGN
09.11.2016 11:03 BG1100001038 5EO Етропал АД 101010 4.95 BGN
09.11.2016 10:49 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1420000 0.4 BGN 09.05.2017
03.11.2016 13:51 BG1100008132 EHN Синтетика АД 10500 22 BGN 03.05.2017
03.11.2016 12:15 BG1100008132 EHN Синтетика АД 15400 25.65 BGN 03.05.2017
03.11.2016 10:50 BG1100001038 5EO Етропал АД 19000 4.9 BGN
01.11.2016 10:08 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 153850 3.25 BGN 27.04.2017
28.10.2016 12:26 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 1666667 0.26 BGN 29.11.2016
20.10.2016 10:47 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3180 26.78 BGN 20.04.2017
19.10.2016 10:35 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 106200 3.3 BGN 19.04.2017
17.10.2016 10:18 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 213000 3.3 BGN 17.04.2017
14.10.2016 10:45 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 280000 2.5 BGN 14.04.2017
13.10.2016 11:32 BG1100008132 EHN Синтетика АД 22500 26.78 BGN 13.04.2017
12.10.2016 12:21 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 16900 0.3 BGN 14.11.2016
12.10.2016 12:08 BG1100008132 EHN Синтетика АД 22500 26.78 BGN 12.04.2017
12.10.2016 10:21 BG1100008132 EHN Синтетика АД 1300 38.7 BGN
11.10.2016 12:32 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1660000 0.3 BGN 11.01.2017
06.10.2016 11:36 BG1100008132 EHN Синтетика АД 84334 27.07 BGN 06.04.2017
06.10.2016 11:23 BG1100008132 EHN Синтетика АД 2750 25.8 BGN 06.04.2017
06.10.2016 11:23 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 350000 0.415 BGN 06.04.2017
06.10.2016 11:23 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 250000 0.415 BGN 06.04.2017
06.10.2016 10:34 BG1100030110 AA8 Арома Риъл Естейт АД - София 500 Рег. агенство
06.10.2016 10:33 BG1100049078 T57 Трейс груп холд АД 428 Рег. агенство
06.10.2016 10:31 BG1100036042 6BMA Фонд Имоти АДСИЦ 5000 Рег. агенство
06.10.2016 10:30 BG1100087987 6AR Арома АД 390 Рег. агенство
06.10.2016 10:29 BG11LETRAT14 4L5 ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ АД 12 Рег. агенство
06.10.2016 10:28 BG11VIVIAT15 4VI Випом АД 165 Рег. агенство
06.10.2016 10:27 BG11MEROAT18 5MZ Метизи АД 300 Рег. агенство
06.10.2016 10:26 BG1100014973 4CF ТБ Централна кооперативна банка АД 7075 Рег. агенство
06.10.2016 10:24 BG11PESOBT13 5PET Петрол АД 200 Рег. агенство
05.10.2016 09:48 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 4978000 0.45 BGN 05.01.2017
04.10.2016 12:06 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 25400 4.95 BGN
04.10.2016 12:05 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 7100 4.95 BGN
04.10.2016 12:04 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 8100 4.95 BGN
04.10.2016 10:22 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 185710 3.5 BGN 04.01.2017
03.10.2016 11:36 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 30500 4.95 BGN
03.10.2016 10:21 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 8600000 0.22744 BGN 28.12.2016
28.09.2016 15:26 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 4978000 0.45 BGN 05.10.2016
28.09.2016 13:35 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 125000 37 BGN
28.09.2016 12:24 BG1100008132 EHN Синтетика АД 50520 39.02 BGN
28.09.2016 11:50 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 144000 4.9 BGN
28.09.2016 10:26 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 1666667 0.35 BGN 28.10.2016
28.09.2016 09:39 BG1100001038 5EO Етропал АД 178000 4.9 BGN
16.09.2016 14:57 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 4200 4.9 BGN
16.09.2016 14:56 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 400 37 BGN
15.09.2016 14:31 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 1344 37 BGN
15.09.2016 14:31 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 15000 37 BGN
15.09.2016 14:29 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 10900 37 BGN
15.09.2016 12:59 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 41700 4.801 BGN
15.09.2016 10:39 BG1100008132 EHN Синтетика АД 58590 22 BGN 15.12.2016
14.09.2016 11:18 BG1100008132 EHN Синтетика АД 1200 39.05 BGN
13.09.2016 15:00 BG1100008132 EHN Синтетика АД 9100 25.75 BGN 14.03.2017
12.09.2016 11:35 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 17600 0.3 BGN 12.10.2016
12.09.2016 10:43 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 27715 3.5 BGN 12.12.2016
12.09.2016 10:29 BG1100001038 5EO Етропал АД 57000 3.1 BGN 13.03.2017
09.09.2016 11:31 BG1100008132 EHN Синтетика АД 2800 25.85 BGN 09.03.2017
09.09.2016 11:31 BG1100008132 EHN Синтетика АД 6300 25.85 BGN 09.03.2017
09.09.2016 11:30 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3250 25.85 BGN 09.03.2017
09.09.2016 09:28 BG1100008132 EHN Синтетика АД 7675 39.09 BGN
07.09.2016 16:54 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 214600 3.5 BGN 07.12.2016
07.09.2016 16:46 BG1100008132 EHN Синтетика АД 28773 22 BGN 07.12.2016
02.09.2016 10:41 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 186000 3.5 BGN 02.12.2016
30.08.2016 12:46 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 133500 37 BGN
30.08.2016 12:40 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 46500 37 BGN
30.08.2016 12:38 BG1100008132 EHN Синтетика АД 44000 39 BGN
30.08.2016 12:36 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 110500 37 BGN
26.08.2016 12:12 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 20400 4.95 BGN
26.08.2016 11:54 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 1666667 0.35 BGN 28.09.2016
26.08.2016 10:38 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 281500 0.44 BGN 24.02.2017
19.08.2016 10:21 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 78467 4.9 BGN
17.08.2016 15:27 BG1100091070 SPV Спарки АД - Русе 20000 2 BGN
17.08.2016 15:27 BG1100065074 ERQ Експат Имоти АДСИЦ 10400 4.8 BGN
11.08.2016 14:52 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 75800 3.3 BGN 10.02.2017
11.08.2016 11:37 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 18100 0.3 BGN 12.09.2016
09.08.2016 12:55 BG1100008132 EHN Синтетика АД 23000 26.3 BGN 08.02.2017
02.08.2016 11:43 BG1100008132 EHN Синтетика АД 84334 27.07 BGN 06.10.2016
02.08.2016 09:50 BG1100008132 EHN Синтетика АД 23600 25.75 BGN 31.01.2017
01.08.2016 12:04 BG1100001038 5EO Етропал АД 80000 4.98 BGN
01.08.2016 12:04 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 300000 0.695 BGN
01.08.2016 10:33 BG1100008132 EHN Синтетика АД 18025 25.75 BGN 30.01.2017
29.07.2016 09:28 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1400000 0.433 BGN 26.01.2017
28.07.2016 10:31 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1400000 0.433 BGN 25.01.2017
27.07.2016 14:59 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1930000 0.3 BGN 10.11.2016
26.07.2016 11:23 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1660000 0.3 BGN 11.10.2016
25.07.2016 14:22 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 1666667 0.35 BGN 26.08.2016
22.07.2016 11:39 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ 17938 37 BGN
22.07.2016 11:17 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1600000 0.38 BGN 19.01.2017
21.07.2016 10:54 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1600000 0.38 BGN 20.01.2017
20.07.2016 14:48 BG1100027058 ЕФ"Асет Мениджмънт" АД 39800 1.2 BGN
20.07.2016 14:48 BG1100027058 ЕФ"Асет Мениджмънт" АД 39800 1.2 BGN
15.07.2016 13:37 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ 1200 24.6 BGN 13.01.2017
14.07.2016 16:56 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ 1200 Рег. агенство
13.07.2016 12:33 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 21875 3.2 BGN 13.01.2017
13.07.2016 12:20 BG1100008132 EHN Синтетика АД 1000 39.02 BGN
13.07.2016 12:20 BG1100008132 EHN Синтетика АД 1000 39.02 BGN
13.07.2016 12:20 BG1100008132 EHN Синтетика АД 1100 39.02 BGN
13.07.2016 12:19 BG1100065074 ERQ Експат Имоти АДСИЦ 10000 4.8 BGN
13.07.2016 12:19 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 12000 4.99 BGN
13.07.2016 10:40 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1700000 0.36 BGN 12.01.2017
13.07.2016 10:17 BG1100008132 EHN Синтетика АД 84334 26.98 BGN 02.08.2016
12.07.2016 14:19 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 1666667 0.6 BGN 10.08.2016
12.07.2016 10:52 BG1100018081 E7P Експат Бета АДСИЦ-София 16 0.899 BGN
11.07.2016 16:28 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 3993000 0.3 BGN 11.10.2016
11.07.2016 14:28 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 19100 0.3 BGN 11.08.2016
11.07.2016 11:03 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ 6190 25 BGN 11.01.2017
11.07.2016 11:02 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ 6190 25 BGN 11.01.2017
11.07.2016 11:01 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1530000 0.36 BGN 10.01.2017
08.07.2016 10:50 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1530000 0.36 BGN 06.01.2017
08.07.2016 09:50 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ 27900 36 BGN
07.07.2016 15:44 BG1100008132 EHN Синтетика АД 25600 39.1 BGN
05.07.2016 15:03 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 2200000 0.36 BGN 04.01.2017
04.07.2016 11:56 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 185710 3.5 BGN 04.10.2016
04.07.2016 11:27 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ 102703 37 BGN
04.07.2016 11:27 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ 21622 37 BGN
04.07.2016 10:12 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 8600000 0.22744 BGN 29.09.2016
01.07.2016 10:50 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 100000 0.93 BGN