Секции на сайта   Секции на сайта
 

Оповестяване по ЗПФИ

Дата ISIN Борсов код Емитент Брой номинал Ед. цена Репо Падеж
15.11.2017 11:23 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 62000 1.34 BGN
15.11.2017 09:48 BG1100036984 5V2 Холдинг Варна AД 2580 33 BGN
10.11.2017 11:48 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3800 25.9 BGN 10.05.2018
10.11.2017 11:48 BG1100008132 EHN Синтетика АД 4000 26.1 BGN 10.05.2018
08.11.2017 11:21 BG11ELSOVT13 55E ИХБ ЕЛЕКТРИК АД 30 10.59 BGN
07.11.2017 16:19 BG1100036984 5V2 Холдинг Варна AД 18800 33 BGN
07.11.2017 16:18 BG1100007159 68A Атоменергоремонт АД 74025 5.3 BGN
03.11.2017 11:43 BG1100008132 EHN Синтетика АД 15700 25.9 BGN 03.05.2018
30.10.2017 12:35 BG1100036984 5V2 Холдинг Варна AД 7920 32.5 BGN
30.10.2017 12:35 BG1100010104 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 569500 3.6 BGN
27.10.2017 10:36 BG4000012170 4EHN ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 70800 Рег. агенство
27.10.2017 10:35 BG4000012170 4EHN ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 3696000 Рег. агенство
25.10.2017 14:44 BG1100007159 68A Атоменергоремонт АД 57250 5.3 BGN
17.10.2017 13:09 BG1100007159 68A Атоменергоремонт АД 33000 5.25 BGN
17.10.2017 10:58 BG1100010104 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 85000 3.65 BGN
16.10.2017 13:32 BG1100010104 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 275500 3.65 BGN
13.10.2017 14:42 BG1100007159 68A Атоменергоремонт АД 38225 5.25 BGN
13.10.2017 14:17 BG1100001038 5EO Етропал АД 4325 5 BGN
13.10.2017 14:17 BG1100008132 EHN Синтетика АД 38690 39.95 BGN
10.10.2017 11:34 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 290000 5 BGN
10.10.2017 11:33 BG11EMTOAT16 58E Химснаб България АД-София 62400 41.7 BGN
10.10.2017 11:33 BG1100036984 5V2 Холдинг Варна AД 56000 32.5 BGN
10.10.2017 11:33 BG1100035135 GTH Инвестиционна Компания Галата АД 1000000 1.6 BGN
10.10.2017 11:33 BG1100010104 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 600000 3.65 BGN
10.10.2017 11:32 BG1100007159 68A Атоменергоремонт АД 600000 5.25 BGN
10.10.2017 11:32 BG1100001038 5EO Етропал АД 200000 5 BGN
10.10.2017 11:23 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 131700 37 BGN
10.10.2017 11:22 BG1100008132 EHN Синтетика АД 226325 39.5 BGN
06.10.2017 10:51 BG1100008132 EHN Синтетика АД 2770 25.9 BGN 05.04.2018
05.10.2017 14:29 BG1100010104 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 110000 3.65 BGN
05.10.2017 14:29 BG1100036984 5V2 Холдинг Варна AД 10000 32.5 BGN
05.10.2017 14:29 BG11EMTOAT16 58E Химснаб България АД-София 14600 41.7 BGN
05.10.2017 14:28 BG1100035135 GTH Инвестиционна Компания Галата АД 706969 1.6 BGN
29.09.2017 15:42 BG1100008132 EHN Синтетика АД 11150 39.75 BGN
29.09.2017 15:41 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 89800 5 BGN
29.09.2017 15:41 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 304000 1.35 BGN
29.09.2017 15:41 BG1100001038 5EO Етропал АД 95200 5 BGN
29.09.2017 15:40 BG1100007159 68A Атоменергоремонт АД 183000 5.25 BGN
29.09.2017 15:40 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 27740 37 BGN
28.09.2017 16:09 BG1100081055 5IC ЗД Евроинс АД 17705 1.05 BGN
28.09.2017 16:08 BG1100008132 EHN Синтетика АД 500 39.5 BGN
28.09.2017 15:29 BG9000018077 4OFA ДФ Актива Високодоходен Фонд 401129.9435 1.7127 BGN
28.09.2017 15:28 BG9000008078 MF2A ДФ ЦКБ Актив 117000 10.3357 BGN
28.09.2017 15:28 BG9000007070 MFPA ДФ ЦКБ Лидер 132000 8.5305 BGN
28.09.2017 13:01 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 468398 Рег. агенство
28.09.2017 13:00 BG11EMTOAT16 58E Химснаб България АД-София 77000 Рег. агенство
28.09.2017 13:00 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 5770000 Рег. агенство
28.09.2017 12:59 BG1100036984 5V2 Холдинг Варна AД 95300 Рег. агенство
28.09.2017 12:58 BG1100035135 GTH Инвестиционна Компания Галата АД 1706969 Рег. агенство
28.09.2017 12:58 BG1100010104 1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 1640000 Рег. агенство
28.09.2017 12:57 BG1100007159 68A Атоменергоремонт АД 952500 Рег. агенство
28.09.2017 12:56 BG1100001038 5EO Етропал АД 373225 Рег. агенство
28.09.2017 12:56 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 50063 Рег. агенство
28.09.2017 12:55 BG1100008132 EHN Синтетика АД 182697 Рег. агенство
28.09.2017 12:23 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 13500 37 BGN
28.09.2017 12:22 BG1100008132 EHN Синтетика АД 108700 46 BGN
27.09.2017 15:22 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 20000 Рег. агенство
27.09.2017 10:33 BG1100008132 EHN Синтетика АД 25000 26 BGN 26.03.2018
25.09.2017 14:45 BG1100008132 EHN Синтетика АД 50000 26 BGN 23.03.2018
21.09.2017 12:23 BG1100008132 EHN Синтетика АД 61000 39.5 BGN
20.09.2017 10:09 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 76917 4.8 BGN
19.09.2017 11:02 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 400000 3.25 BGN 16.03.2018
19.09.2017 11:02 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 31000 3.25 BGN 16.03.2018
18.09.2017 13:34 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 21000 4.8 BGN
18.09.2017 13:34 BG1100007159 68A Атоменергоремонт АД 46000 5.25 BGN
15.09.2017 11:58 BG1100008132 EHN Синтетика АД 27400 26 BGN 14.03.2018
15.09.2017 11:48 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 132000 3.25 BGN 14.03.2018
14.09.2017 11:15 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 965000 0.6 BGN 13.03.2018
14.09.2017 11:09 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 220000 0.6 BGN 13.03.2018
13.09.2017 11:50 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 21000 4.8 BGN
13.09.2017 10:49 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 2000000 0.6 BGN 12.03.2018
13.09.2017 10:39 BG1100007159 68A Атоменергоремонт АД 46000 5.27 BGN
12.09.2017 16:46 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 48000 Рег. агенство
12.09.2017 14:13 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3850 39.5 BGN
12.09.2017 14:08 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 30000 5 BGN
12.09.2017 11:46 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1250000 0.6 BGN 08.03.2018
12.09.2017 11:40 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1250000 0.6 BGN 09.03.2018
11.09.2017 11:09 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 2000000 0.6 BGN 07.03.2018
08.09.2017 16:36 BG1100081055 5IC ЗД Евроинс АД 1000 1.3 BGN
08.09.2017 14:46 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 77742 1.29 BGN
08.09.2017 14:45 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 200000 1.29 BGN
08.09.2017 12:17 BG1100154076 59X Унифарм АД-София 300 Рег. агенство
08.09.2017 11:29 BG1100008132 EHN Синтетика АД 6600 26 BGN 08.03.2018
08.09.2017 11:11 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3400 26 BGN 08.03.2018
08.09.2017 10:55 BG1100008132 EHN Синтетика АД 2920 26 BGN 08.03.2018
08.09.2017 10:37 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1850000 0.6 BGN 06.03.2018
07.09.2017 15:31 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 35000 Рег. агенство
07.09.2017 15:28 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 47000 Рег. агенство
07.09.2017 13:01 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1850000 0.6 BGN 05.03.2018
07.09.2017 12:42 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1050000 1.29 BGN
07.09.2017 12:31 BG1100008132 EHN Синтетика АД 35000 39 BGN
05.09.2017 14:56 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1875000 0.8 BGN 01.03.2018
04.09.2017 11:52 BG1100008132 EHN Синтетика АД 36500 26 BGN 02.03.2018
31.08.2017 12:17 BG1100008132 EHN Синтетика АД 8240 39.5 BGN
29.08.2017 11:35 BG1100008132 EHN Синтетика АД 6800 39.15 BGN
29.08.2017 10:21 BG1100008132 EHN Синтетика АД 400 39.2 BGN
29.08.2017 10:21 BG1100001038 5EO Етропал АД 4325 4.9 BGN
29.08.2017 10:20 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 2500 4.9 BGN
21.08.2017 13:46 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 110000 1.26 BGN
18.08.2017 12:46 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 580000 Рег. агенство
16.08.2017 13:48 BG1100016119 5FC Фючърс Кепитал АД 350500 0.968 BGN
16.08.2017 13:48 BG1100016119 5FC Фючърс Кепитал АД 70000 0.968 BGN
15.08.2017 13:55 BG1100008132 EHN Синтетика АД 25650 39 BGN
15.08.2017 12:50 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 62500 24 BGN 02.02.2018
15.08.2017 12:49 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 62500 24 BGN 15.02.2018
27.07.2017 12:25 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 61000 4.95 BGN
27.07.2017 10:14 BG1100008132 EHN Синтетика АД 23500 27.3 BGN 18.01.2018
26.07.2017 10:01 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 75800 3.446 BGN 17.01.2018
25.07.2017 11:11 BG1100008132 EHN Синтетика АД 23600 27.3 BGN 16.01.2018
24.07.2017 10:17 BG1100008132 EHN Синтетика АД 18025 27.3 BGN 15.01.2018
20.07.2017 13:44 BG1100008132 EHN Синтетика АД 9360 Рег. агенство
18.07.2017 16:01 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 157000 0.95 BGN
18.07.2017 16:00 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 30600 4.95 BGN
14.07.2017 12:30 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1184000 Рег. агенство
13.07.2017 11:29 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 23000 3.2 BGN 12.01.2018
10.07.2017 16:57 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 1350000 Рег. агенство
30.06.2017 14:10 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 4780000 0.86 BGN 28.12.2017
30.06.2017 11:15 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1667273 Рег. агенство
29.06.2017 15:19 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 1200 Рег. агенство
29.06.2017 13:27 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 2616300 0.86 BGN 27.12.2017
29.06.2017 12:57 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 7946578 1.29 BGN
29.06.2017 11:13 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 31500 3.1 BGN 28.12.2017
28.06.2017 16:11 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 70800 0.82 BGN 28.12.2017
28.06.2017 13:21 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 6710 24.3 BGN 28.12.2017
28.06.2017 13:04 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 6710 24.3 BGN 28.12.2017
28.06.2017 11:28 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1030000 0.5 BGN 05.12.2017
27.06.2017 12:52 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 25945 37 BGN
27.06.2017 12:52 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 495000 0.98 BGN
27.06.2017 12:52 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 97917 4.8 BGN
27.06.2017 12:36 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 16216 37 BGN
27.06.2017 12:36 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 120600 5 BGN
27.06.2017 12:17 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 213000 3.3 BGN 27.12.2017
27.06.2017 10:08 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1030000 0.5 BGN 22.12.2017
26.06.2017 13:52 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 8050000 Рег. агенство
26.06.2017 10:53 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 4500000 0.5 BGN 27.12.2017
26.06.2017 10:47 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 250000 0.5 BGN 20.12.2017
26.06.2017 10:46 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1030000 0.5 BGN 21.12.2017
23.06.2017 11:03 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1150000 0.5 BGN 19.12.2017
22.06.2017 10:29 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1150000 0.5 BGN 18.12.2017
21.06.2017 10:59 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 242300 3.1 BGN 21.12.2017
21.06.2017 10:49 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1290000 0.45 BGN 21.12.2017
21.06.2017 10:32 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1150000 0.5 BGN 15.12.2017
20.06.2017 12:00 BG1100008132 EHN Синтетика АД 8200 26.76 BGN 06.12.2017
20.06.2017 12:00 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1150000 0.5 BGN 14.12.2017
19.06.2017 10:55 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1150000 0.5 BGN 13.12.2017
19.06.2017 10:49 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 106200 3.3 BGN 19.12.2017
16.06.2017 14:31 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 8050000 Рег. агенство
16.06.2017 10:59 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1150000 0.5 BGN 12.12.2017
16.06.2017 10:48 BG1100008132 EHN Синтетика АД 4250 26.76 BGN 07.12.2017
15.06.2017 09:30 BG1100008132 EHN Синтетика АД 28773 22 BGN 15.12.2017
15.06.2017 09:21 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1150000 0.5 BGN 11.12.2017
14.06.2017 11:38 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1150000 0.5 BGN 08.12.2017
13.06.2017 10:58 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 210000 3.1 BGN 13.12.2017
13.06.2017 10:58 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 153850 3.25 BGN 13.12.2017
09.06.2017 13:48 BG1100008132 EHN Синтетика АД 23600 22 BGN 11.12.2017
09.06.2017 11:35 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 138606 5 BGN
09.06.2017 11:34 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 2231294 0.805 BGN
09.06.2017 10:51 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 43500 0.92 BGN
08.06.2017 11:05 BG1100008132 EHN Синтетика АД 78800 22 BGN 08.12.2017
07.06.2017 11:15 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 31500 3.2 BGN 07.12.2017
07.06.2017 11:05 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 57143 3.5 BGN 07.12.2017
06.06.2017 11:02 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 531000 0.45 BGN 06.12.2017
06.06.2017 11:01 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 59850 0.45 BGN 06.12.2017
06.06.2017 11:01 BG1100001038 5EO Етропал АД 4500 2.5 BGN 06.12.2017
05.06.2017 11:48 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 225800 3.1 BGN 05.12.2017
01.06.2017 12:46 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 209700 3.1 BGN 01.12.2017
31.05.2017 12:52 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 244500 0.8 BGN
26.05.2017 11:45 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3800 26.75 BGN 24.11.2017
19.05.2017 15:27 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 2030907 0.8 BGN
19.05.2017 15:27 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 2020381 0.8 BGN
11.05.2017 11:06 BG1100008132 EHN Синтетика АД 12000 26 BGN 09.11.2017
11.05.2017 11:04 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3960 25.8 BGN 10.11.2017
11.05.2017 10:47 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3720 25.85 BGN 10.11.2017
05.05.2017 11:18 BG1100008132 EHN Синтетика АД 4194 38.95 BGN
03.05.2017 11:20 BG1100008132 EHN Синтетика АД 15400 25.8 BGN 03.11.2017
20.04.2017 11:10 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3400 26 BGN 19.10.2017
13.04.2017 10:30 BG1100008132 EHN Синтетика АД 24000 26 BGN 12.10.2017
12.04.2017 10:03 BG1100008132 EHN Синтетика АД 24000 26 BGN 11.10.2017
11.04.2017 10:51 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1590000 0.8 BGN
10.04.2017 15:20 BG1100008132 EHN Синтетика АД 10255 39.1 BGN
07.04.2017 13:01 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 9130000 0.45 BGN 26.09.2017
06.04.2017 14:42 BG1100008132 EHN Синтетика АД 86780 27.1 BGN 06.10.2017
06.04.2017 13:04 BG1100008132 EHN Синтетика АД 2720 25.8 BGN 06.10.2017
05.04.2017 10:51 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1816443 0.8 BGN
05.04.2017 10:50 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 2234845 0.8 BGN
31.03.2017 16:13 BG1100081055 5IC ЗД Евроинс АД 17194 1.15 BGN
31.03.2017 16:12 BG1100081055 5IC ЗД Евроинс АД 1425600 1.15 BGN
31.03.2017 16:12 BG1100081055 5IC ЗД Евроинс АД 65000 1.15 BGN
31.03.2017 15:37 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 9130000 0.45 BGN 07.04.2017
24.03.2017 13:12 BG1100008132 EHN Синтетика АД 1300 39 BGN
23.03.2017 11:17 BG1100008132 EHN Синтетика АД 20800 39 BGN
16.03.2017 11:18 BG1100081055 5IC ЗД Евроинс АД 50000 1.3 BGN
14.03.2017 11:24 BG1100008132 EHN Синтетика АД 9100 26.6 BGN 13.09.2017
13.03.2017 11:10 BG1100001038 5EO Етропал АД 57000 3.2 BGN 12.09.2017
09.03.2017 10:48 BG1100008132 EHN Синтетика АД 2870 25.9 BGN 08.09.2017
09.03.2017 10:47 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3330 25.9 BGN 08.09.2017
09.03.2017 10:46 BG1100008132 EHN Синтетика АД 6460 25.9 BGN 08.09.2017
27.02.2017 10:58 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 1666667 0.05 BGN 28.03.2017
24.02.2017 15:29 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 5193281 Рег. агенство
17.02.2017 13:02 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 6200 4.9 BGN
15.02.2017 12:10 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 34000000 1 BGN
02.02.2017 10:24 BG1100008132 EHN Синтетика АД 2550 39.2 BGN
27.01.2017 10:35 BG1100008132 EHN Синтетика АД 23500 26.5 BGN 27.07.2017
26.01.2017 09:36 BG1100008132 EHN Синтетика АД 18025 26.5 BGN 24.07.2017
26.01.2017 09:35 BG1100008132 EHN Синтетика АД 23600 26.5 BGN 25.07.2017
26.01.2017 09:35 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 75800 3.35 BGN 26.07.2017
24.01.2017 11:42 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 1666667 0.05 BGN 27.02.2017
16.01.2017 11:48 BG1100008132 EHN Синтетика АД 29100 Рег. агенство
13.01.2017 11:40 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 22500 3.2 BGN 13.07.2017
10.01.2017 11:29 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 1666667 0.11 BGN 13.02.2017
30.12.2016 14:00 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 5500 37 BGN
30.12.2016 12:20 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 4978000 0.45 BGN 26.06.2017
30.12.2016 12:10 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 1200 24.6 BGN 30.06.2017
30.12.2016 11:13 BG1100014973 4CF ТБ Централна кооперативна банка АД 653600 1.53 BGN
29.12.2016 17:38 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 225800 3.1 BGN 05.06.2017
29.12.2016 15:24 BG1100014973 4CF ТБ Централна кооперативна банка АД 1503300 1.53 BGN
29.12.2016 15:01 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 31500 3.1 BGN 29.06.2017
29.12.2016 15:01 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 242300 3.1 BGN 21.06.2017
29.12.2016 15:01 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 210000 3.1 BGN 13.06.2017
29.12.2016 15:00 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 209700 3.1 BGN 01.06.2017
29.12.2016 13:09 BG4000012162 4EH2 ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 4978000 Рег. агенство
29.12.2016 13:08 BG4000012162 4EH2 ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 71412 Рег. агенство
29.12.2016 12:45 BG4000012162 4EH2 ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 3590000 Рег. агенство
29.12.2016 11:23 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 1666667 0.26 BGN 30.01.2017
29.12.2016 10:45 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 123000 Рег. агенство
28.12.2016 16:26 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 31500 3.2 BGN 07.06.2017
28.12.2016 16:23 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 153850 3.25 BGN 13.06.2017
28.12.2016 16:20 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 106200 3.3 BGN 19.06.2017
28.12.2016 16:12 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 213000 3.3 BGN 27.06.2017
28.12.2016 15:52 BG1100008132 EHN Синтетика АД 58590 22 BGN 22.06.2017
28.12.2016 15:45 BG1100008132 EHN Синтетика АД 28773 22 BGN 15.06.2017
28.12.2016 15:37 BG1100008132 EHN Синтетика АД 10500 22 BGN 08.06.2017
28.12.2016 14:07 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 6500 24.5 BGN 28.06.2017
28.12.2016 13:47 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 6500 24.5 BGN 28.06.2017
28.12.2016 12:21 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 270000 0.39 BGN 26.06.2017
28.12.2016 12:16 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1255000 0.39 BGN 26.06.2017
28.12.2016 12:12 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1255000 0.39 BGN 27.06.2017
28.12.2016 12:06 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1255000 0.39 BGN 28.06.2017
27.12.2016 16:30 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1930000 0.3 BGN 21.06.2017
27.12.2016 16:24 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1660000 0.3 BGN 14.06.2017
27.12.2016 13:36 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1425000 0.39 BGN 14.06.2017
27.12.2016 13:33 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1425000 0.39 BGN 15.06.2017
27.12.2016 13:28 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1425000 0.39 BGN 16.06.2017
27.12.2016 13:10 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1425000 0.39 BGN 19.06.2017
27.12.2016 13:00 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1425000 0.39 BGN 20.06.2017
27.12.2016 12:43 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1425000 0.39 BGN 21.06.2017
27.12.2016 12:35 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1425000 0.39 BGN 22.06.2017
27.12.2016 12:25 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1425000 0.39 BGN 23.06.2017
21.12.2016 16:14 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 25000 0.81 BGN
20.12.2016 16:41 BG1100008132 EHN Синтетика АД 15750 39.15 BGN
20.12.2016 16:41 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 30700 4.8 BGN
20.12.2016 16:40 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3950 39.2 BGN
20.12.2016 16:40 BG1100008132 EHN Синтетика АД 5090 39.2 BGN
20.12.2016 12:15 BG1100008132 EHN Синтетика АД 8000 26.6 BGN 20.06.2017
16.12.2016 13:18 BG1100008132 EHN Синтетика АД 4250 26 BGN 16.06.2017
15.12.2016 14:25 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 30300 4.8 BGN
15.12.2016 11:45 BG1100008132 EHN Синтетика АД 58590 22 BGN 15.03.2017
14.12.2016 15:30 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 31400 4.8 BGN
12.12.2016 12:02 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 33800 2.88 BGN 13.03.2017
08.12.2016 10:57 BG1100008132 EHN Синтетика АД 68300 22 BGN 08.06.2017
07.12.2016 10:55 BG1100008132 EHN Синтетика АД 28773 22 BGN 07.03.2017
07.12.2016 10:32 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 214600 3.5 BGN 07.03.2017
07.12.2016 10:24 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 57143 3.5 BGN 07.06.2017
06.12.2016 11:13 BG1100001038 5EO Етропал АД 4500 2.52 BGN 06.06.2017
06.12.2016 11:05 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 71412 0.35 BGN 06.06.2017
02.12.2016 11:47 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 186000 3.5 BGN 02.03.2017
01.12.2016 11:44 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 10000 0.85 BGN
29.11.2016 12:34 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 108544 1 BGN
29.11.2016 12:28 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 54550 1 BGN
29.11.2016 12:27 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 210069 1 BGN
29.11.2016 12:26 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 94296 1 BGN
29.11.2016 12:25 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 564627 1 BGN
29.11.2016 12:24 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 19000 1 BGN
29.11.2016 12:21 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 200650 1 BGN
29.11.2016 11:15 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 1666667 0.26 BGN 29.12.2016
28.11.2016 11:02 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3800 26 BGN 26.05.2017
28.11.2016 09:36 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 31500 3.2 BGN 29.05.2017
24.11.2016 10:39 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 11000 4.8 BGN
23.11.2016 14:51 BG1100008132 EHN Синтетика АД 6000 39.12 BGN
23.11.2016 14:50 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 4500 37 BGN
18.11.2016 09:32 BG1100067054 5BD Булленд инвестмънтс АДСИЦ 115000 0.85 BGN
16.11.2016 11:36 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 20350 4.92 BGN
14.11.2016 11:03 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 16300 0.3 BGN 14.12.2016
11.11.2016 13:42 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 3700 4.91 BGN
11.11.2016 12:53 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3650 25.85 BGN 11.05.2017
11.11.2016 11:21 BG1100088068 6AC Делта кредит АДСИЦ-София 7450 37 BGN
11.11.2016 11:21 BG1100001038 5EO Етропал АД 66240 4.9 BGN
11.11.2016 11:18 BG1100008132 EHN Синтетика АД 3900 25.7 BGN 11.05.2017
11.11.2016 11:04 BG1100008132 EHN Синтетика АД 12000 25 BGN 11.05.2017
11.11.2016 10:10 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 22000 4.8 BGN
11.11.2016 10:09 BG1100001038 5EO Етропал АД 15500 4.91 BGN
10.11.2016 13:26 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1930000 0.3 BGN 10.05.2017
10.11.2016 10:15 BG11FOKAAT18 4F8 Формопласт АД 102100 4.9 BGN
09.11.2016 11:03 BG1100001038 5EO Етропал АД 101010 4.95 BGN
09.11.2016 10:49 BG1100114062 4EH ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД 1420000 0.4 BGN 09.05.2017
03.11.2016 13:51 BG1100008132 EHN Синтетика АД 10500 22 BGN 03.05.2017
03.11.2016 12:15 BG1100008132 EHN Синтетика АД 15400 25.65 BGN 03.05.2017
03.11.2016 10:50 BG1100001038 5EO Етропал АД 19000 4.9 BGN
01.11.2016 10:08 BG1100065074 ERQ СЛС имоти АДСИЦ 153850 3.25 BGN 27.04.2017