Help Desk   Секции на сайта
 

Сметки

Как да откриете демо сметка

Ние препоръчваме на инвеститорите да се запознаят със специфичните условия на търговия без финансов риск, но при условия валидни за реалните сделки, посредством използването на демо сметки.

Как да откриете реална сметка

Откриването на търговска сметка може да стане както в наш офис, така и чрез подаване на необходимите документи през интернет.

Как да внесете средства

Евро-Финанс предлага на своите клиенти три начина за внасяне на средства по сметките им - по банков път, чрез online депозит и на каса в наш офис.

Как да изтеглите средства

Всеки клиент на Евро-Финанс може да изтегли средства от сметката си, като посети наш офис или по банков път. Също така, клиентите могат да прехвърлят средства между сметките си към Евро-Финанс.