Help Desk   Секции на сайта
 

Инструменти

Търговия с валута (Forex)

Форекс (Forex – Foreign Exchange) представлява международен валутен пазар, на който се търгуват всички национални валути.Пазарът функционира 24 часа в денонощието, пет дни в седмицата.

Търговия с Договори за разлика (CFD)

Търговията с ДЗР предствлява спекулативна търговия с ценовото изменение на даден актив. Тези инструменти нямат фиксиран падеж и доходност, като позволяват свобода на търговията във всеки един момент.

Търговия с акции

Акциите представляват дял за собственост. Притежавайки дялове от една компания, имате право да получавате част от печалбите на компанията, да гласувате върху решенията, както и да предявите претенции към активите.

Търговия с облигации

Облигациите представляват дългова ценна книга. Когато закупите облигация, Вие заемате пари, в замяна на които, емитентът Ви предоставя ценна книга, чрез която се задължава да Ви плаща лихва.

Търговия с фючърси и форуърди

Фючърсите са финансов договор, задължаващ купувача да закупи актив (или продавачът да продаде актив) на предварително определена дата и цена.

Търговия с oпции

Опцията, също както акциите и облигациите, представлява вид ценна книга. За разлика от тях, опциите представляват деривати, защото извличат стойността си от друг инструмент.

Търговия на маржин основа

Търгуване на маржин основа, буквално означава търгуване с пари, които нямаме. Този тип търговия представлява увеличение на кредита, за да може да купуваме активи, предоставяйки само част от цялата сума .