Help Desk   Секции на сайта
 

Пазари

Видове пазари

Финансовото определение на търговия е купуване и продаване на ценни книжа. Това се случва на различни пазари, в зависимост от финансовият инструмент, който искате да използвате.

Пазарни Трендове

Пазарните трендове определят вида на пазара и предоставят на инвеститорите основна идея накъде се движи цената на определен инструмент. Има четири вида пазарни трендове, които са много важни, когато търгуваме.