Help Desk   Секции на сайта
 

Осцилатори

Сближаване/Раздалечаване на движещи се средни (MACD)

Моментен осцилатор, който е базиран върху разликата между две експоненциални движещи се средни.

Индекс на относителната сила

Показва колко силно и надеждно е движението на определен инструмент в сегашната му посока.

Стохастичен Осцилатор

Осцилатор, който показва движенията в цената на определен инструмент, сравнена с минали движения.