Help Desk   Секции на сайта
 

Тренд

Линии на Болинджър

Технически индикатор, който показва горните и долните граници на "нормално" движение на цените, въз основа на тяхната Стандартна Девиация.

Движещи се средни

Технически индикатор, който показва "средната" ценов стойност на определен инструмент за даден период от време.

Параболична система SAR

Технически индикатор, който показва точките за обръщане, под цените при положителен тренд и над цените - при негативен тренд.

Стандартна девиация

Статистическо изчисление на волатилността на определен инструмент.