Help Desk   Секции на сайта
 

EFOCS

Обща информация

Посредством платформата за електронна търговия EFOCS, Евро-Финанс предоставя възможност за търговия с финансови инструменти, регистрирани за търговия на БФБ и на Франкфуртската фондова борса.

Изтеглете EFOCS

Инсталиране на платформата за търговия с финансови инструменти на Българската и на Франкфуртската Фондови Борси - EFOCS.

Изтеглете Ръководство

Ръководство с подробна информация за работа с платформата за онлайн търговия в реално време EFOCS на Вашия компютър.