Help Desk   Site Sections
 

Uncategorized

Захранване на сметка

Сметката за търговия ще бъде захранена не по-късно от 24 часа след получаването.Когато превода е във валута различна от базова валута на сметката за търговия тя ще бъде превалутирана по курсовете за сделки по сметка на Ервро-Финанс АД. Банковите сметки обслужващи са:

Open a Trading Account

Открийте вашата сметка за реална търговия в офиса или дистанционно чрез изпълнение на 3 бързи стъпки - Предглед, подписване и изпращане на документите.

Стъпка 1

Стъпка 1 - запознаване с основните документи, политики, декларации и тарифи, които са приложими към договорите за търговия.

Стъпка 2

Стъпка 2 - Избор на платформа и попълване на искане за откриване на сметка, договор за посреднически услуги и данни за клиента

Стъпка 3

Подписване и изпрашане на пълен пакет документи, чрез нотариална заверка, електронен подпис или прилагане на банков документ.

Изтегляне на средства - опция 1 (проба)

Внасяне на средства по банков път (проба)

Конкурса сметка (проба)

Реална сметка (проба)

Изисквания (проба)