Институционални клиенти   Секции на сайта
 

Инвестиционно банкиране

Клиентът е в центъра на нашия бизнес модел. Като основна цел ние сме си поставили изграждането на дълготрайни бизнес взаимоотношения с нашите клиенти като им предлагаме гъвкави и иновативни решения, съобразени с техните специфични изисквания и инвестиционни нужди.

Според изискванията на нашите клиенти ние можем да асемблираме балансирани екипи от финансови, оперативни и юридически професионалисти и експерти с цел да помогнем на клиентите си относно техните стратегически и капиталови нужди и решения. Ние сме партньори с признати специалисти във финансовата индустрия – правни кантори, инвестиционни банки и специалисти по структурирани финансови инструменти – с цел да предложим решения, съобразени и създадени според специфичните нужди на нашите клиенти.

Евро-Финанс АД разполага с добре изградена вътрешна и външна инфраструктура, която дава възможност на компанията да предлага завършени инвестиционни решения и услуги. Компанията е член на Българската фондова борса (БФБ), Централен депозитар (ЦД) и Франкфуртската фондова борса (FWB), участва в системите SWIFT и ЕСРОТ и разполага с изключително широка кореспондентска мрежа от банки и клирингови институции, в т.ч. Deutsche bank (Frankfurt), Unicredit HypoVereinsbank (Munich) и Citigroup (London). Клиенти на Евро-Финанс са публични и частни компании, договорни фондове, банки, държавни институции и дружества със специална и инвестиционна цел.