Институционални клиенти   Секции на сайта
 

Консултантски услуги (M&A)

Сливания и придобивания (M&A)

  • Придобивания и продажба на компании - финансово, правно и оперативно консултиране от страна на придобиващата или продаващата се компания – Евро-Финанс има дългогодишен опит и история на успешно финализирани сделки и транзакции, помагайки на своите клиенти във вземането на стратегически решения за разрастване чрез придобиване на съществуваща компания или монетизиране на инвестирани средства и дългогодишни усилия чрез продажба на техните бизнеси и компании. Компанията консултира своите клиенти по време на целия процес на търсене на подходяща компания за придобиване или намирането на стратегически или финансов инвеститор; извършването на детайлна оценка на бизнеса; подготовка, организиране и провеждане на дю дилиджънс; консултиране на клиента относно финансовите, търговски и правни аспекти на подобен тип транзакции до успешното приключването на сделката.
  • Сливания/разделяния - Евро-Финанс предлага тясно специализирана експертиза в сливанията/разделянията на бизнеси и компании, съдействайки на клиентите си да определят рентабилността и обосноваността на дадено сливане/разделяне, постигането на оперативни и финансови синергии и тяхното монетизиране, както и всички други свързани аспекти.

  • Приватизации - Евро-Финанс има многогодишен опит и солидно познание относно приватизационни процедури в България, консултирайки голям брой страни в едни от най-големите приватизационни проекти в страната. Евро-Финанс успешно е извършил продажбата на девет от дъщерните дружества на българския тютюнев монопол Булгартабак Холдинг АД. Използвайки богатия опит и детайлно познание на местната бизнес и политическа конюнктура, компанията предлага цялостни решения за приватизационни проекти и услуги, свързани с дю дилиджънс, структуриране на оферти, написване на документи за покупко-продажба, преговори относно приватизационни и след-приватизационни условия и ангажименти. 
  • Мениджърски изкупувания/ Изкупувания чрез дългово финансиране - Евро-Финанс предлага конструктивни решения и услуги, свързани с мениджърски изкупувания/изкупувания чрез дългово финансиране, като предлага целия набор от услуги: дю дилиджънс, структуриране на транзакцията, прогнозиране на парични потоци с цел определяне на оптимален капиталов профил, както и стратегически консултации за оптимизация на операциите и дейностите и последващ анализ на финансовия ефект.

 

Финансово консултиране

  • Оценки – ние можем да оценим стойността на вашия бизнес, за да може да претеглите всички фактори при вземането на стратегически решения.
  • Независимо мнение – Евро-Финанс предоставя независимо мнение относно анализи или оценки на трети страни с цел получаване на честно и обективно мнение за вземане на важни управленски решения и стратегически решения от страна на собственици и акционери.
  • Дългово преструктуриране, рекапитализация и преструктуриране в следствие на банкрут – Евро-Финанс предлага професионални консултантски услуги и продукти на всеки клиент, търсещ работещи решения за своя бизнес, дългово финансиране, рефинасиране и нужда от рекапитализиране. Компанията предоставя професионално консултиране относно комплексни преструктурирания в следствие на банкрут с цел постигане на устойчиво финансово състояние и балансирани резултати за всички заинтересовани лица в даден процес.
  • Стратегическо консултиране – Компанията предлага независими и иновативни решения за стратегическото развитие на дадена компания.