За нас   Секции на сайта
 

Търгово предложение на „Евроинс Иншурънс Груп” АД

Уважаеми клиенти,

Oт 14.07.2017 г. стартира търговото предложение на „Евроинс Иншурънс Груп” АД към останалите акционери на „ЗД Евроинс” АД. Срокът за приемане на предложението е 28 дни. Документите по търговото предложение могат да бъдат свалени от следните линкове:

Търгово Предложение

Образец на заявление

Становище УС Евроинс

Търговото предложение и Становището на Управителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС” АД са публикувани в бр. 106/13.07.2017 г. на вестник „Капитал Дейли“ и в бр. 187/13.07.2017 г. на вестник „24 часа“. Търговото предложение и Становището на Управителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС” АД  по него са достъпни в адреса на управление на „ЗД ЕВРОИНС” АД в гр. София 1592, бул. Христофор колумб № 43 и на интернет страницата му www.euroins.bg, както и на адреса на управление на търговия предложител „Евроинс Иншурънс Груп“ АД в гр. София 1592, бул. Христофор Колумб № 43. Същите документи са достъпни и в офиса на упълномощения инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД, находящ се в гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5.

Повече информация можете на получите на тел.: (02) 980-56-57 и на следния e-mail адрес: office@eurofinance.bg.

09:24 | 13.07.2017