Индивидуални клиенти   Секции на сайта
 

Валутна търговия (Forex)

Евро-Финанс предоставя на своите клиенти възможността да се докоснат директно до динамиката на международните финансови пазари 24 часа в денонощието, от понеделник до петък. Търговията се осъществява посредством последно поколение професионални платформи, при условия валидни за междубанковия пазар. Чрез използването на лостовия ефект (ливъридж), клиентите могат да търгуват инструменти, надвишаващи многократно първоначално инвестираната сума, като по този начин мултиплицират ефекта от инвестиционните си стратегии.


 Нашите предимства:

 • Последно поколение платформа за търговия – EF MetaTrader 5
 • Ниски спредове валидни за междубанковия пазар
 • Първокласни доставчици на ликвидност
 • Минимална сума за откриване на сметка - 100 валутни единици (EUR/USD/BGN)
 • Комисиона – няма
 • Ежедневни анализи и коментари на пазарите
 • Моментално изпълнение на сделките
 • Мобилна търговия – iPhone, iPad, Android

Условия за търговияИнструменти (50+)

Ценни метали

Евро-Финанс предоставя на своите клиенти възможността за реална спот търговия със злато, сребро, платина и паладий под формата на договори за разлика (CFDs). Това предоставя допълнителна възможност за търговия с едни от най популярните инструменти. Търговията с ценни метали се характеризира с много добра пазарна ликвидност, което позволява на инвеститорите да реализрат различни стратегии за търговия в зависимост от техния инвестиционен профил.


Условия за търговия с ценни метали:

 • Инструменти – злато, сребро, платина и паладий
 • Базова валута – Американски долар (USD)
 • Равностойност на 1 лот за злато, платина и паладий – 100 тройунции (ozt)
 • Равностойност на 1 лот за сребро – 5,000 тройунции (ozt)
 • Изисквания за обезпечение – от 1% до 10% от стойността
 • Комисиона –  няма
 • Пренос на позиция – в 00:00 часа (GMT+2)

Инструменти (4)

Петрол и природен газ

Евро-Финанс предоставя възможност за търговия с фючърси върху американски суров петрол – Crude Oil (WTI - West Texas Intermediate), Брент (Brent) и Природен газ (NGAS), чрез договори за разлика (CFDs) в платформата EF MetaTrader 5. Търговията с фючърси се характеризира с наличието на падеж. На датата на педежа на съответния контракт служебно се затварят клиентските позиции в EF MetaTrader 5.


Условия за търговия с петрол и природен газ:

 • Инструменти – Суров петрол – West Texas Intermediate (WTI), Брент (Brent) и Природен газ (NGAS)
 • Базова валута – Американски долар (USD)
 • Равностойност на 1 лот за петрол – 100 барела
 • Равностойност на 1 лот за природен газ – 1000 BTU (Британски топлинни единици)
 • Изисквания за обезпечение – от 2% до 10% от стойността
 • Комисиона – няма
 • Пренос на позиция – в 00:00 часа (GMT+2)

Инструменти (3)

Индекси

Възможността за хеджиране на портфейли от акции или реализирането на спекулативни печалби е възможно чрез директната търговия с борсови индекси под формата на „Договор за разлика“ отразяващ движенията в стойността на съответния индекс. Евро-Финанс предлага търговия с някои от най-популярните индекси отразяващи движенията на по-голямата част от световните финансови пазари.


Условия за търговия с индекси:

 • Инструменти – индекси на пазарите в САЩ, Англия, Германия и други
 • Базова валута – базовата валута на съответния пазар
 • Равностойност на 1 лот – 1 индекс
 • Изисквания за обезпечение – от 3% до 5% от стойността
 • Комисиона - няма
 • Пренос на позиция – в 00:00 часа (GMT+2)

Инструменти (8)

Акции от САЩ (CFDs)

Търговията с акции на популярни и ликвидни американски компании на базата на договори за разлика (CFDs) позволява лесен, бърз и евтин достъп до най-големите и ликвидни пазари на акции в света. Поради изключително големия брой инструменти Евро-Финанс предлага едни от най-търгуваните акции, като при наличие на клиентски интерес списъкът се обновява и се добавят нови акции, които имат необходимата пазарна ликвидност и популярност.


Условия за търговия с акции от САЩ:

 • Инструменти –  селекция от популярни американски компании
 • Базова валута – Американски долар (USD)
 • Равностойност на 1 лот – 100 акции
 • Изисквания за обезпечение – от 10% до 20% от стойността
 • Комисиона – 2 долара (USD) на транзакция
 • Пренос на позиция – в 00:00 часа (GMT+2)

Инструменти (90+)

Акции от Великобритания (CFDs)

Евро-Финанс предоставя възможност за търговия с акции, търгувани на британския пазар, чрез договори за разлика (CFDs). Селекцията от акции е направена от най-популярните и търгувани акции на капиталовия пазар в Обединеното кралство. Базовата валута за търговия е Британски паунд (GBP), а акциите са котирани в Британски пенсове (PEN).


Условия за търговия с акции от Великобритания:

 • Инструменти – селекция от популярни английски компании
 • Базова валута – Британски паунд (GBP)
 • Равностойност на 1 лот – 100 акции
 • Изисквания за обезпечение – от 10% до 20% от стойността
 • Комисиона – 2 паунда (GBP) на транзакция
 • Пренос на позиция – в 00:00 часа (GMT+2)

Инструменти (30)

Акции от Германия (CFDs)

Акции на популярни немски компании се предлагат за търговия под формата на договори за разлика (CFDs) отразяващи напълно движенията в цената на съответната акция. Освен ценовите движения притежаването на инструмента е свързано и с отразяване на плащания по дивиденти и лихви за пренос на позицията за следващ работен ден.


Условия за търговия с акции от Германия:

 • Инструменти – селекция от популярни немски компании
 • Базова валута – Евро (EUR)
 • Равностойност на 1 лот – 100 акции
 • Изисквания за обезпечение – от 10% до 20% от стойността
 • Комисиона – 2 евро (EUR) на транзакция
 • Пренос на позиция – в 00:00 часа (GMT+2)

Инструменти (30+)

Акции от Европа (CFDs)

Евро-Финанс предоставя възможност за търговия с акции, търгувани на капиталовите пазари в Европа, чрез договори за разлика (CFDs). Селекцията от компании е направена от най-популярните и търгувани акции на капиталовите пазари в Европа и по-голямата част участват в различни индекси. Базовата валута за търговия е Евро (EUR) и Швейцарски франк (CHF).


Условия за търговия с акции от Европа:

 • Инструменти – селекция от компании търгувани на основните Европейски пазари
 • Базова валута – Евро (EUR) и Швейцарски франк (CHF)
 • Равностойност на 1 лот – 100 акции
 • Изисквания за обезпечение – от 10% до 20% от стойността
 • Комисиона – 2 валутни единици на транзакция
 • Пренос на позиция – в 00:00 часа (GMT+2)

Инструменти (50+)

 
 
Промяна в Общите Условия - Промяна в Общите условия - Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че Евро-Финанс АД прие промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти. Промените в Общите условия ще влязат в сила от 15.08.2019 година. 12 ЮНИ 2019 – ДЕН ЗА АКЦИИ - Евро-Финанс има удоволствието да Ви съобщи, че като партньор на Българска фондова борса-София и Централен депозитар, ще участва в инициатива, организирана за пореден път в страната Неработен ден в Германия - Уважаеми клиенти, във връзка с национален празник в Германия, бихме желали да ви уведомим, че работното време на Евро-Финанс ще бъде както следва: Работно време във връзка с предстоящите празници - Уважаеми клиенти, във връзка с Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, бихме желали да ви уведомим, че работното време на Евро-Финанс ще бъде както следва
 
 

Съвети за инвеститори

Инвестиционни анализи

 

Обучителна секция