EuroFinance Годишни доклади - EuroFinance

За нас

Годишни доклади

Годишни доклади за дейността на ЕвроФинанс:

2018

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс АД за 2018 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2018 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Свалете

2018

block

Оповестяване на собствени средства съгласно Регламент 1423/2013

Свалете

2017

block

Оповестяване на собствени средства съгласно Регламент 1423/2013

Свалете

2017

block

Неодитирани финансови отчети за Първо полугодие на 2017 г.

Свалете

2017

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2017 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2017 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2017 г.

2016

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2016 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2016 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Свалете

2016

block

Неодитирани финансови отчети за Първо полугодие на 2016 г.

Свалете

2016

block

Оповестяване на собствени средства съгласно Регламент 1423/2013

Сваляне

2015

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2015 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2015 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2014

block

Доклад за дейността на Евро-финанс за 2014 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2014 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2013

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2013 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2013 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2012

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2012 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2012 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2011

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2011 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2011 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2010

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2010 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2010 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2009

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2009 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2009 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2008

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2008 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2008 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2007

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2007 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2007 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2006

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2006 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2006 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне
За контакти с нас

Свържете се с нас

24/5


  • +359 700 156 56
  • office@eurofinance.bg

Елате в нашия офис


София 1592, бул. „Христофор Колумб“ №43, ет. 5

platform2

EF MetaTrader 5

Свалете EF MetaTrader 5 - най-мощната платформа за търговия с Forex и ДЗР.

Свалете Отворете нов акаунт Отворете демо акаунт

Годишни доклади

Годишни доклади за дейността на ЕвроФинанс:

2018

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс АД за 2018 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2018 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Свалете

2018

block

Оповестяване на собствени средства съгласно Регламент 1423/2013

Свалете

2017

block

Оповестяване на собствени средства съгласно Регламент 1423/2013

Свалете

2017

block

Неодитирани финансови отчети за Първо полугодие на 2017 г.

Свалете

2017

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2017 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2017 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2017 г.

2016

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2016 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2016 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Свалете

2016

block

Неодитирани финансови отчети за Първо полугодие на 2016 г.

Свалете

2016

block

Оповестяване на собствени средства съгласно Регламент 1423/2013

Сваляне

2015

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2015 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2015 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2014

block

Доклад за дейността на Евро-финанс за 2014 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2014 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2013

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2013 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2013 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2012

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2012 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2012 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2011

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2011 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2011 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2010

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2010 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2010 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2009

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2009 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2009 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2008

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2008 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2008 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2007

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2007 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2007 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2006

block

Доклад за дейността на Евро-Финанс за 2006 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП Евро-Финанс АД за финансовата 2006 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне