Годишни доклади - EuroFinance

Годишни доклади

2023

Оповестяване на собствен капитал по чл. 49 от Регламент (ЕС) 2019_2033

Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2023 г.

Годишно оповестяване 2023 г.

2022

Оповестяване на собствен капитал по чл. 49 от Регламент (ЕС) 2019_2033

Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2022 г.

Годишно оповестяване 2022 г.

2021

Годишно оповестяване 2021 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2021 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период. Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2021 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2021 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Информация по наредба №50

Оповестяване на собствен капитал по чл. 49 от Регламент (ЕС) 2019_2033

2020

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2020 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период. Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2020 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2020 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Информация по наредба №50

Оповестяване на собствени средства съгласно Регламент 1423_2013

2019

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2019 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период. Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2019 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2019 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Информация по наредба №50

Оповестяване на собствени средства съгласно Регламент 1423/2013

2018

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2018 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период. Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2018 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2018 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Оповестяване на собствени средства съгласно Регламент 1423/2013

2017

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2017 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период. Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2017 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2017 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Оповестяване на собствени средства съгласно Регламент 1423/2013

2016

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2016 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период. Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2016 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2016 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

2015

 Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2015 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период. Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2015 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2015 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

2014

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2014 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период. Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2014 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2014 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

2013

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2013 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период. Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2013 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2013 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

2012

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2012 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период. Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2012 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2012 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

2011

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2011 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период. Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2011 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2011 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

2010

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2010 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период. Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2010 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2010 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

2009

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2009 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период. Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2009 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2009 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

2008

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2008 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период. Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2008 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2008 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

2007

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2007 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период. Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2007 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2007 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

2006

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2006 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период. Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2006 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2006 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.