Годишни доклади - EuroFinance

Тук ще намерите годишните доклади за дейността на „Евро-Финанс“ АД:

2020

block

Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2020 г

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2020 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Свалете

2020

block

Информация по наредба №50

Свалете

2020

block

Оповестяване на собствени средства съгласно Регламент 1423_2013

Свалете

2019

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2019 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2019 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Свалете

2019

block

Информация по наредба №50

Свалете

2019

block

Оповестяване на собствени средства съгласно Регламент 1423/2013

Свалете

2018

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2018 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2018 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Свалете

2018

block

Оповестяване на собствени средства съгласно Регламент 1423/2013

Свалете

2017

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2017 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2017 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Свалете

2017

block

Оповестяване на собствени средства съгласно Регламент 1423/2013

Свалете

2016

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2016 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2016 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Свалете

2015

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2015 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2015 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2014

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2014 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2014 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2013

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2013 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2013 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2012

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2012 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2012 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2011

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2011 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2011 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2010

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2010 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2010 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2009

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2009 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2009 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2008

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2008 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2008 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2007

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2007 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2007 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2006

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2006 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2006 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне
platform2

IB TWS

Платформа с неограничени инвестиционни възможности

Повече за платформата

Тук ще намерите годишните доклади за дейността на „Евро-Финанс“ АД:

2020

block

Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2020 г

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2020 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Свалете

2020

block

Информация по наредба №50

Свалете

2020

block

Оповестяване на собствени средства съгласно Регламент 1423_2013

Свалете

2019

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2019 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2019 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Свалете

2019

block

Информация по наредба №50

Свалете

2019

block

Оповестяване на собствени средства съгласно Регламент 1423/2013

Свалете

2018

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2018 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2018 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Свалете

2018

block

Оповестяване на собствени средства съгласно Регламент 1423/2013

Свалете

2017

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2017 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2017 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Свалете

2017

block

Оповестяване на собствени средства съгласно Регламент 1423/2013

Свалете

2016

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2016 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2016 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Свалете

2015

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2015 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2015 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2014

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2014 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2014 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2013

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2013 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2013 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2012

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2012 г.

Годишен одитиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2012 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2011

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2011 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2011 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2010

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2010 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2010 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2009

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2009 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2009 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2008

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2008 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2008 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2007

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2007 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2007 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне

2006

block

Доклад за дейността на „Евро-Финанс“ АД за 2006 г.

Годишен одитиран консолидиран доклад за дейността на ИП „Евро-Финанс“ АД за финансовата 2006 година. Докладът включва всички финансови данни и значими за инвестиционния посредник събития за отчетния период.

Сваляне