Директни инвестиции - EuroFinance

Директни инвестиции

Какви са предимствата на взаимни фондове Amundi?

ДОСТЪПНИ ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ – професионално управление на инвестициите, високо качество на продуктите, възможност за инвестиране на малки суми

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА РИСКА – покупка на дялове от фонд, който инвестира в акции и/или облигации на множество компании в различни сектори и/или различни географски региони

ВИСОКА ЛИКВИДНОСТ НА СРЕДСТВАТА – можете да продавате обратно закупените от Вас дялове по всяко време без допълнителни разходи

ПРОЗРАЧНОСТ И СТРОГ КОНТРОЛ при управлението на инвестициите

СВОБОДНИ ОТ ДАНЪК ПЕЧАЛБА – капиталовата печалба от инвестиции във взаимни фондове е необлагаема

СПЕСТЯВАТЕ ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ – оттук започва реализацията на Вашите дългосрочни житейски планове

Защо фондове Amundi от ЕвроФинанс?

Ниски входящи такси – максималният размер на входящата такса за записване на дялове от фондове Amundi при ЕвроФинанс е 1.25%.*
Богат избор от фондове**
Лесно – инвестирате изцяло онлайн

*Ако записването се извършва чрез Обвързан агент на ЕвроФинанс входящите такси може да са различни, но не могат да надвишават максимумите, определени в проспектите на съответните фондове.

**Подробна информация за всички фондове, предлагани от ЕвроФинанс, техните проспекти и основни информационни документи можете да намерите на официалната интернет страница на Amundi.

Победете инфлацията!
Amundi Funds US Pioneer Fund
Инвестирайте в по-добро бъдеще!
Amundi Funds Global Ecology ESG

Може също да видите Спестовни планове