Спестовен план - EuroFinance

Спестовен план

 

КАКВО Е СПЕСТОВЕН ПЛАН?

Спестовният план представлява схема за редовно инвестиране на малки суми в дялове на взаимни фондове.

ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАТЕ В СПЕСТОВЕН ПЛАН?

Първо, защото така можете да СПЕСТЯВАТЕ.
Второ, защото ИМА МОЩЕН ФИНАНСОВО ДИСЦИПЛИНИРАЩ ЕФЕКТ.
Трето, защото Ви ПОЗВОЛЯВА ДА ИНВЕСТИРАТЕ РЕДОВНО малки суми без да се притеснявате от неща като „пазарни настроения“, „ценови равнища на основните борсови индекси“ и всевъзможни други финансови понятия, които за Вас са „тъмна Индия“.

Например, решавате да инвестирате определена сума на фондовите пазари и се спирате на конкретен взаимен фонд. Трябва да отделите време да направите „точния“ избор. След като сте избрали „точната“ инвестиция вероятно ще се запитате, дали СЕГА е подходящият момент да инвестирате с оглед на пазарните настроения и конюнктура. Дали не е по-добре да поизчакате с инвестицията или напротив – да инвестирате по-голяма сума, ако пазарните настроения са повече от оптимистични? Спестовният план слага край на подобни терзания и душевни колебания. С него автоматично и регулярно инвестирате малки суми без каквото и да е усилие от Ваша страна.

КАКВИ СА ДРУГИТЕ ПРЕДИМСТВА НА СПЕСТОВНИЯ ПЛАН?

Най-сериозното предимство на Спестовния план е възможността да „осреднявате“ покупната цена, което Ви дава възможност да увеличите възвръщаемостта от инвестицията. Когато инвестирате редовно с малки суми, без да вземате предвид текущата пазарна конюнктура, ще купувате повече дялове в момент, когато пазарните цени са ниски, и обратно – ще купувате по-малко дялове, когато пазарните цени са високи. По този начин, без да си давате сметка, „осреднявате“ средната покупна цена на придобитите от Вас дялове.

Друго предимство, наричано от някои „Осмото световно чудо“, е Силата на сложната лихва. Когато инвестирате в продължение на дълъг период и започнете да печелите допълнителен доход от доходите, спечелени от вашата първоначална инвестиция, парите Ви нарастват благодарение на „ефекта на сложната лихва“. Това Ви дава възможност да построите стабилен фундамент и да постигнете вашите дългосрочни финансови цели с помощта на редовни малки инвестиции.

КОЛКО ПАРИ ТРЯБВА ДА ИНВЕСТИРАТЕ МЕСЕЧНО?

Това зависи изцяло от Вас. Финансовите експерти препоръчват да инвестирате поне 10% от месечния Ви доход, но това е „неписано“ правило. Можете да започнете с месечни вноски от едва 20 евро.

КАК ДА НЕ ЗАБРАВЯТЕ ЗА МЕСЕЧНИТЕ ВНОСКИ ПО СПЕСТОВНИЯ СИ ПЛАН?

Не е необходимо да помните, че всеки месец на определена дата трябва да внасяте дадена сума по Вашия спестовен план. Достатъчно е да заявите пред банката, в която имате разплащателна сметка, че желаете вноските по Вашия спестовен инвестиционен план да се превеждат ежемесечно по сметка на ЕвроФинанс, като в основанието за плащане посочите „вноска по СИП и Вашия клиентски номер“. За целта трябва да посетите клон на Вашата банка, да проверите дали банковият клон предоставя тази услуга и да попълните съответния формуляр за регулярно плащане. Възможно е във Вашата банка тази услуга да се нарича по друг начин.
Оттук нататък Вашата банка ще има грижата да превежда ежемесечно дължимата сума по спестовния план. Важно условие за това е да разполагате с необходимата сума в сметката Ви. Разходите, свързани с плащането, зависят от тарифата на Вашата банка.

В зависимост от Вашите цели и предпочитания, времеви хоризонт и толерантност към риск, с ЕвроФинанс имате възможност да изберете спестовен план в един (или няколко) от посочените взаимни фондове, управлявани от Amundi:

  • Amundi Fund Solutions – Conservative – A (C) (EUR) / (USD)
  • Amundi Funds Global Multi-Asset – A (C) (EUR) / (USD)
  • Amundi Funds Polen Capital Global Growth – A2 (C) (EUR)
  • Amundi Funds Global Ecology ESG – A (C) (EUR) / (USD)
  • CPR Invest – Global Disruptive Opportunities – A – (Acc) (EUR) / (USD)
  • Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth – A (C) (EUR) / (USD)
  • Amundi Funds Asia Equity Concentrated A (C) (EUR) / (USD)

Всички изброени по-горе фондове, с изключение на Amundi Funds Polen Capital Global Growth, се предлагат както в евро, така и в долари.

Имате възможност да изберете и срока на Вашия спестовен план – 5, 7, 10, 15, 20 или 25 години.

Таблица с входящите такси

Наименование на фонда
ISIN
Входяща такса * при брутна сума за инвестиране:
под 20,000 лв. **над 20,000 лв.
Amundi Fund Solutions – Conservative – A (C)
ISIN: LU1121647660 (EUR) / LU1121648049 (USD)
1.25%1.00%
Amundi Funds Global Multi-Asset – A (C)
ISIN: LU1883327816 (EUR) / LU1883327907 (USD)
1.25%1.00%
Amundi Funds Polen Capital Global Growth – A2 (C)
ISIN: LU1956955550 (EUR)
1.25%1.00%
Amundi Funds Global Ecology ESG – A (C)
ISIN: LU1883318740 (EUR) / LU1883319045 (USD)
1.25%1.00%
CPR Invest – Global Disruptive Opportunities – A – (Acc)
ISIN: LU1530899142 (EUR) / LU1530899498 (USD)
1.25%1.00%
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth – A (C)
ISIN: LU1883854199 (EUR) / LU1883854355 (USD)
1.25%1.00%
Amundi Funds Asia Equity Concentrated – A (C)
ISIN: LU0557854147 (EUR) / LU0119085271 (USD)
1.25%1.00%

*Посочените такси са валидни в случай на заявяване на Спестовен план при ЕвроФинанс. Ако заявите Спестовен план при Обвързан агент на ЕвроФинанс, входящите такси може да са различни, но не могат да надвишават максимумите, определени в Проспектите на съответните фондове.

**Ако брутната сума за инвестиране е под 20 000 лева, може да изберете да платите входящата такса еднократно при подписване на договора или разсрочено, като в този случай 50% от таксата се заплащат при подписване на договора, а останалите 50% се разделят на 12 равни части и се приспадат от първите 12 месечни вноски по спестовния план.

 

ЗАЩО СПЕСТОВНИЯТ ПЛАН Е ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ НА ПАЗАРА?

 

КАК ДА ИНВЕСТИРАТЕ В СПЕСТОВЕН ПЛАН?

Отворете сметка, като в Стъпка 3 (Искане за откриване на сметка) посочите, че искате да инвестирате в спестовен план. Създайте Вашия спестовен план. Завършете процеса на регистрация и откриване на сметка в ЕвроФинанс и вече ИНВЕСТИРАТЕ и СПЕСТЯВАТЕ!

 

Може също да видите