Архив - EuroFinance

Архив

Тук можете да свалите стари версии на следните текстове:

Регулаторни документи (архив)
– Информация по MiFID II RTS 28 – Места за изпълнение на клиентски нареждания (Непрофесионални клиенти)
– Информация по MiFID II RTS 28 – Места за изпълнение на клиентски нареждания (Професионални клиенти)
– Обобщена информация относно извършената оценка на качеството на изпълнение на клиентски нареждания за капиталови инструменти
– Обобщена информация относно извършената оценка на качеството на изпълнение на клиентски нареждания за дългови инструменти
– Информация относно качеството на изпълнение на сделките съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 на ЕК (януари – декември 2018)

Правни документи (архив)
– Общи условия, приложими към договори с клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД
– Тарифа за таксите и комисионите на ЕВРО-ФИНАНС АД
– Специални условия за предоставяните услуги чрез системата EFOCS
– Специални условия за ползване на EF MetaTrader 5