Архив - EuroFinance

Архив

В този архив можете да свалите стари версии на следните документи:
– Общи условия приложими към договори с клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД
– Тарифа за таксите и комисионите на ЕВРО-ФИНАНС АД
– Искане за идентификация на клиент и откриване на сметка
– Оценка за целесъобразност
– Оценка за подходяща инвестиционна услуга
– Искане за статут на професионален клиент по ЗПФИ

В този архив можете да свалите стари версии на следните документи:
– Тарифа за таксите и комисионите на ЕВРО-ФИНАНС АД
– Общи условия приложими към договори с клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД
– Специални условия за предоставяните услуги чрез системата EFOCS
– Специални условия за ползване на EF MetaTrader 5

В този архив можете да свалите стари версии на следните документи:
– Тарифа за таксите и комисионите на ЕВРО-ФИНАНС АД
– Общи условия приложими към договори с клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД