Архив - EuroFinance

Архив

В този архив можете да свалите стари версии на следните документи:
– Общи условия приложими към договори с клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД
– Тарифа за таксите и комисионите на ЕВРО-ФИНАНС АД;
– Искане за идентификация на клиент и откриване на сметка;
– Оценка за целесъобразност;
– Оценка за подходяща инвестиционна услуга;
– Искане за статут на професионален клиент по ЗПФИ;

В този архив можете да свалите стари версии на следните документи:
– Тарифа за таксите и комисионите на „Евро-Финанс“ АД;
– Общи условия, приложими към договорите с клиенти.

В този архив можете да свалите стари версии на следните документи:
– Тарифа за таксите и комисионите на „Евро-Финанс“ АД;
– Общи условия, приложими към договорите с клиенти;
– Специални условия за предоставяните услуги чрез системата EFOCS;
– Специални условия за ползване на EF MetaTrader 5.