Сметки   Секции на сайта
 

Внос чрез online системи за разплащане:

Клиентите могат да захранят своята сметка за търговия в Евро-Финанс online чрез следните системи за разплащане:

  • Кредитни и дебитни карти

  • ePay сметка

Данни за превода:


 

 

*Титуляр на картата/сметката, от които се захранва сметката за търговия, трябва да е същото лице, което е титуляр и на сметката в Евро-Финанс. Преводи от сметки на трети лица няма да бъдат приемани.


Информация за таксите и комисионите при внос на средства е налична в Тарифа за таксите и комисионите на Евро-Финанс.

Важно: Клиентските сметки се заверяват в базовата валута на съответната сметка. Превалутирането се осъществява по текущия валутен курс на Евро-Финанс за разплащания с клиенти.

СИГУРНОСТ НА КЛИЕНТСКИТЕ СРЕДСТВА
Активите по сметки в Евро-Финанс, включително паричните средства, са гарантирани съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа в размер до 40 000 лв. за всеки клиент.
Затвори
Зареждане ... Изтекло време за извършване на операцията Системна грешка Грешен номер на сметка или парола