Консервативен портфейл - EuroFinance

Консервативен портфейл

Нискорисков – цели запазване реалната стойност на активите. Сигурността и високата ликвидност са приоритет.