Корпоративни събития - EuroFinance

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 42.9% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.


Предупреждение за риск на ДЗР

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 42.9% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Корпоративни събития

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувана покана за свикване на ОСА на Фонд Имоти АДСИЦ-София (FUES).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – http://basemarket.bg/?page=News&event=date&FOR_DATE=2021-11-30&issue=1&SECNUM=FUES&  и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Поради липса на кворум, свиканото за 30.11.2021 г. извънредно ОСА на Фонд Имоти АДСИЦ-София (FUES) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 14.12.2021 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.11.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 26.11.2021 г.

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувана покана за свикване на ОСА на Фонд Имоти АДСИЦ-София (FUES).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – http://basemarket.bg/?page=News&event=date&FOR_DATE=2021-10-14&issue=1&SECNUM=FUES& и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Фонд Имоти АДСИЦ-София (FUES) свиква извънредно ОСА на 30.11.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди,  при следния дневен ред:
– Промени в устава на дружеството;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.12.2021 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.11.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 12.11.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувана покана за свикване на ОСА на Албена АД-к.к. Албена (ALB).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/ALB/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Албена АД-к.к. Албена (ALB) свиква извънредно ОСА на 13.12.2021 г. от 10.00 ч. в к.к. Албена, в сградата на хотел Фламинго Гранд, зала Ара, при следния дневен ред:
– Приемане на решение за избор на членове на Съвета на директорите. Проект за решение: Избира Ди Ви Консултинг ЕООД, ЕИК 131211320 и Миглена Пенева за нови членове на Съвета на директорите с мандат до изтичане мандата на действащия Съвет на директорите – до 23.06.2023 г.;
– Определя постоянно възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите;
– Определя размер на гаранция за управлението на новоизбраните членове на Съвета на директорите.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.12.2021 г. от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.11.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 25.11.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувана покана за свикване на ОСА на ЧЕЗ Разпределение България АД-София (CEZD).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/CEZD/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

ЧЕЗ Разпределение България АД-София (CEZD), свиква извънредно ОСА на 15.12.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния дневен ред:
– Избор на регистриран одитор за 2021 г.;
– Оправомощаване на лице за сключването на договори между дружеството и членовете на надзорния съвет.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.12.2021 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.12.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 29.11.2021 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувана покана за свикване на ОСА на ЧЕЗ Електро България АД-София (CEZE).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/CEZE/ и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

ЧЕЗ Електро България АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно ОСА, което ще се проведе на 15.12.2021 г. От 14:00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД,

С настоящото Ви информираме, за публикувана покана за свикване на ОСА на Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA).

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на БФБ – http://basemarket.bg/?page=News&event=date&FOR_DATE=2021-11-03&issue=1&SECNUM=ZHZA& и X3News.

Копие на новината от страницата на БФБ по-долу:

Захарни заводи АД-Горна Оряховица представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно ОСА, което ще се проведе на 09.12.2021 г. от 10:00 ч.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News