Договорите за разлики (ДЗР) - обучителни материали - EuroFinance

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 55.6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.


Предупреждение за риск на ДЗР

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 55.6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Не сте чували за Договори за разлика? Не знаете какво е ДЗР? Ако питате Европейския орган за ценни книжа и пазари, по-известен като ESMA, най-добре ще е да продължите да не знаете. В случай че решите да пренебрегнете този огромен знак „СТОП“ и сте дотам дръзки да си въобразявате, че сами можете да прецените кое е добре за вас, то можете да научите повече за договорите за разлика от нашето Въведение в ДЗР.

 

Какво е договор за разлика?

Договорите за разлика (ДЗР) са форма на търговия с деривати, която набира широка популярност сред непрофесионалните инвеститори в края на 20-ти век. Търговията с ДЗР ви позволява да спекулирате с нарастващите или намаляващи цени на редица финансови активи като акции, индекси, суровини и валути, възползвайки се от невероятната динамика на глобалните финансови пазари.

Какво представлява търговията с ДЗР накратко?

Едно от основните предимства на търговията с ДЗР е възможността да търгувате на маржин или, казано по друг начин, да търгувате с пари, взети назаем от вашия брокер. Това ви позволява да търгувате с по-големи суми, отколкото нормално бихте търгували, използвайки само своите собствени средства. ДЗР ви дават възможност да заемате „дълги“ позиции (да купувате), ако смятате че цената на даден финансов инструмент ще се покачи, както и да откривате „къси“ позиции (да продавате), когато мислите, че цената му ще падне. Друго предимство на търговията с ДЗР е възможността да хеджирате (защитите) инвестициите във вашия портфейл от ценни книжа.

Въведение в търговията с ДЗР или как на практика се случват нещата

При търговията с ДЗР всъщност не купувате или продавате базовия актив (като например акция, валута или суровина). Купувате или продавате брой единици от даден финансов инструмент, в зависимост от това дали смятате, че цената му ще се покачва или понижава. Ние предлагаме ДЗР върху широк кръг от финансови инструменти, в т.ч. над 50 валутни двойки, суровини, ценни метали, акции на световноизвестни компании и борсови индекси, които агрегират ценовите движения на акциите, включени в съответните индекси.

За всяка единица изменение в цената на базовия актив, в случай че промяната е във ваша полза, получавате печалба, кратна на броя на закупените или продадени от вас ДЗР. Когато движението на цената на базовия актив е в неблагоприятна за вас посока, вие ще губите.

Какво е маржин и ливъридж?

ДЗР са маржин продукти, което означава, че за да отворите позиция, трябва да депозирате само малък процент от пълната стойност на инвестицията. Това се нарича „търговия с използване на ливъридж“ или „маржин търговия“. Маржин търговията е „нож с две остриета“. Тя ви позволява да увеличите възвръщаемостта от вашите инвестиции (ако те са печеливши), но пропорционално с това нарастват и вашите загуби (ако позициите ви са губещи), тъй като печалбата и загубата се изчисляват въз основа на пълната (номинална) стойност на позицията.

Как се изчисляват маржините по ДЗР

За да отворите позиция в/по ДЗР, ще трябва да депозирате по сметката си определена сума пари, известна като „маржин“. Маржинът, който трябва да депозирате по сметката си, представлява процент от пълната (номиналната) стойност на позицията. Това е т.нар. „изискуем маржин по позицията“, като в нашата платформа се нарича просто „маржин“.

Изискуемият маржин по позицията се изчислява с помощта на приложимите маржин проценти, информация за които можете да намерите в секция „Подробности“ за всеки отделен инструмент в платформата.

Например, ако искате да отворите позиция в ДЗР върху EUR/USD с обща номинална стойност 0.10 лота (или 10,000 евро) и изискуемият маржин за този инструмент е 1:30 (3.33%), ще трябва да депозирате по сметката си сума в размер на 333 евро (или равностойността й в друга валута).

Както виждате, маржин търговията ви позволява да отворите позиция, като депозирате само малък процент от пълната стойност на позицията. Това, обаче, означава че и потенциалните загуби, които бихте могли да претърпите, нарастват пропорционално, като не е изключено да загубите изцяло внесената от вас сума.

Печалбите и загубите се изчисляват въз основа на пълната (номинална) стойност на вашата позиция. Маржин търговията не е задължително подходяща за всеки и преди да започнете за търгувате на маржин следва да се уверите, че разбирате рисковете, свързани с този вид търговия, и, ако е необходимо, потърсете независим професионален съвет преди да решите да търгувате с ДЗР.

Какви са видимите и „невидимите“ разходи за търговия с ДЗР?

Спред: Когато търгувате ДЗР, вие задължително и неизбежно плащате спреда, който предствалява разликата между цена „купува“ и цена „продава“. Отваряте „дълга“ позиция (купувате) в/по ДЗР на котираната от брокера цена „продава“ и затваряте същата позиция на котираната от брокера цена „купува“. Колкото по-тесен (малък) е спредът, толкова по-малко трябва да се придвижи цената във ваша полза, преди да започнете да печелите (или да губите, ако цената се движи в неблагоприятна за вас посока). Нашите спредове са винаги конкурентни.

Разходи за поддържане на позицията: В края на всеки работен ден (в 23:59:59ч. българско време), всички отворени позиции по вашата сметка могат да бъдат таксувани с т.нар. „суап“ (или такса за поддържане на позицията). Суапът може да бъде както положителен, така и отрицателен в зависимост от посоката („дълга“/“къса“) на вашата позиция и приложимия за инструмента лихвен процент.

Такса за получаване на пазарна информация в реално време: Някои брокери и доставчици на ДЗР таксуват своите клиенти с допълнителна такса, в случай че желаят да виждат ценова информация за определени инструменти (например акции) в реално време. Ние не таксуваме нашите клиенти с такава такса.

Комисиона (приложима само за акции): Дължите допълнителна комисиона при търговия с ДЗР върху акции. Комисионата за търговия с ДЗР върху акции през нашата платформа EF Meta Trader 5 е фиксирана в размер на 2 валутни единици в зависимост от валутата на деноминация на конкретния базов актив.

Пример 1:
Отваряте „дълга“ позиция (купувате) 1 лот (100 единици) ДЗР върху акции на компанията Facebook на цена $190 с обща номинална стойност $19,000, за което дължите комисиона в размер на $2.

Пример 2:
Отваряте „къса“ позиция (продавате) 0.1 лота (10 единици) ДЗР върху акции на компанията Deutsche Bank на цена €7 с обща номинална стойност €70, за което дължите комисиона в размер на €2.

Бележка: Следва да имате предвид, че комисионата за търговия с ДЗР върху акции е дължима както при отваряне на позицията, така и при нейното затваряне.

Какви инструменти мога да търгувам?

Когато търгувате ДЗР с нас, можете да отворите позиция в стотици ДЗР инструменти, в т.ч. над 50 валутни двойки, ценни метали, петрол, водещи борсови индекси и акции на повече от 200 световноизвестни компании, като Apple, Google, Facebook, Amazon, Netflix, Adidas, Shell, UniCredit и много други. Нашите спредове започват от 0.8 пипса (EUR/USD). Можете да търгувате US500 при спред от $0.50.

Пример за търговия с ДЗР
Покупка на ДЗР върху акции на компания при покачващ се пазар („дълга“ позиция).

В този хипотетичен пример, акциите на компанията Х се търгуват на нива €50.00 / €50.50, където €50.0 е цената, на която бихте могли да продадете, а €50.50 – цената, на която бихте могли да закупите акциите на компанията. Спредът е €0.50.

Мислите, че цената на акциите на компанията Х ще се повиши, и решавате да отворите „дълга“ позиция като купувата 3 лота (300 единици) ДЗР върху акциите на компанията Х на цена €50.50. При отварянето на позицията ще платите комисиона €2.

Първоначално изискуемият маржин по позицията е 20%, което означава, че трябва да депозирате по сметката си 20% от общата номинална стойност на позицията. Следователно, в този случай изискуемият маржин по позицията ще бъде €3,030.00 (300 единици * €50.50 = €15,150.00 * 20%).

Не забравяйте, че ако цената се промени в неблагоприятна за вашата позиция посока, съществува висока вероятност да загубите цялата депозирана от вас сума (€3,030.00), тъй като загубите се изчисляват въз основа на пълната (номиналната) стойност на позицията.

Резултат А: позицията ви е печеливша

Нека допуснем, че прогнозите ви се окажат верни и, след оповестяването на добри финансови резултати, цената на акциите на компанията Х се повишава до €60.00 / €60.50. Решавате да затворите позицията си като продавате на цена €60.0 (текуща цена „купува“, обявена от вашия брокер). Не забравяйте, че дължите комисиона и при затваряне на позицията, така че ще ви бъде удържана комисиона от €2.

Цената на акциите на компанията Х се е придвижила с €9.50 във ваша полза – от €50.50 (първоначалната покупна цена или цената на отваряне) до €60.00 (текущата продажна цена или цената на затваряне). Умножете това число по броя единици, които сте закупили (300), за да пресметнете печалбата си от €2,850.00. След това извадете общата комисиона, която сте платили по позицията (€2 при отваряне + €2 при затваряне), и ще получите чиста печалба от €2,846.00.

Резултат Б: позицията ви е губеща

За съжаление, прогнозата ви се оказва грешна и, след оповестяването на отчет, от който става ясно, че компанията Х изпитва сериозни финансови затруднения, цената на акциите пада до €43.0 / €43.50. Според вас, цената на акциите вероятно ще продължи да се понижава, така че, за да ограничите загубите си, решавате да продадете на €43.00 (текущата продажна цена). Тъй като дължите комисиона и при затваряне на позицията, ще ви бъде удържана комисиона €2.

Цената на акциите на компанията Х се е придвижила с €7.50 срещу вас – от €50.50 (първоначалната покупна) до €43.00 (цената на затваряне). Умножете това по броя единици, които сте закупили (300), за да изчислите загубата си от €2,250.00. След това прибавете общата комисиона, която сте платили по позицията (€2 при отваряне + €2 при затваряне), и ще получите загуба в размер на €2,254.00.

Къси продажби на ДЗР при падащ пазар

Търговията с ДЗР ви позволява да продавате („скъсявате“) даден финансов инструмент, ако смятате, че цената му ще се понижи, с цел да спечелите от прогнозираното понижение на цената. Ако прогнозните ви очаквания се окажат верни, ще можете да си купите финансовия инструмент обратно на по-ниска цена и да реализирате печалба. Ако сбъркате в очакванията си, обаче, и цената на продадения от вас финансов инструмент се повиши, ще реализирате загуба. Съществува реален риск да загубите цялата депозирана от вас сума.

Хеджиране на инвестиционен портфейл от ценни книжа

Ако вече сте инвестирали част от спестяванията си в портфейл от ценни книжа и смятате, че те могат да загубят част от стойността си в краткосрочен план, в резултат на неблагоприятното действие на определени циклични икономически фактори, можете да хеджирате („защитите“) вашите инвестиции с помощта на ДЗР. Чрез продажба („къса“ позиция) в/по ДЗР върху акции, които притежавате реално в инвестиционния си портфейл, можете да опитате да спечелите от краткосрочния низходящ тренд и да компенсирате загубите от акциите в портфейла.

Например, да кажем, че притежавате в портфейла си акции от компанията Y на стойност €10,000. Бихте могли да отворите „къса“ позиция в ДЗР върху акции на компанията Y на същата стойност. След което, ако акциите на Y се понижат на основния пазар, загубата по позицията в инвестиционния ви портфейл ще може поне частично да бъде компенсирана за сметка на печалбата от „късата“ позиция в ДЗР. След това, ако смятате, че низходящият тренд на пазара е завършил и цената на акциите на компанията Y отново ще тръгне нагоре, можете да затворите „късата“ позиция в ДЗР, за да „заключите“ печалбата.

Използването на ДЗР за хеджиране на съществуващ портфейл от ценни книжа е широко разпространена стратегия за управление на риска, особено в ситуации на значителна волатилност* (нестабилност, съпроводена с резки изменения на цените на финансовите активи) на финансовите пазари.

Какво представляват договорите за разлика

Договорите за разлика (ДЗР) са деривативни финансови продукти, които ви позволяват да спекулирате върху движението на цените на основни финансови активи (като акции, борсови индекси, суровини, валути).

ДЗР е споразумение за размяна на разликата в стойността на даден финансов актив от момента на сключване на договора до момента на неговото приключване. ДЗР не предоставя на притежателя си имуществени права върху базовия актив на договора, а само възможност да печели или губи от движенията в цената на базовия актив.

ДЗР са деривативен финансов продукт с висока степен на ливъридж, което, казано по-просто, означава, че трябва да депозирате като обезпечение само малък процент от пълната (номиналната) стойност на позицията. Това се нарича „маржин търговия“. Маржин търговията е „нож с две остриета“. Тя ви позволява да увеличите възвръщаемостта от вашите инвестиции (ако те са печеливши), но пропорционално с това нарастват и вашите загуби (ако позициите ви са губещи), тъй като печалбата и загубата се изчисляват въз основа на пълната (номинална) стойност на позицията. Съществува висока степен на риск да загубите цялата инвестирана от вас сума.

С нас имате възможността да търгувате договори за разлика чрез най-популярната платформа за търговия с ДЗР Meta Trader 5, като получавате достъп до стотици финансови инструменти, конкурентни условия за търговия и професионално съдействие 120 часа в седмицата.

 

Какви договори за разлики и при какви условия мога да търгувам?

Валутна търговия (Forex)

 


Ценни метали

 


Петрол и природен газ

 

Основни борсови индекси

 


Акции (CFDs)

 


Криптовалути