Archive - EuroFinance

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 63.6% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.


CFDs' Risk Warning

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 63.6% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Archive

Тук можете да свалите стари версии на следните текстове:

Регулаторни документи (архив)
– Информация по MiFID II RTS 28 – Места за изпълнение на клиентски нареждания (Непрофесионални клиенти)
– Информация по MiFID II RTS 28 – Места за изпълнение на клиентски нареждания (Професионални клиенти)
– Обобщена информация относно извършената оценка на качеството на изпълнение на клиентски нареждания за капиталови инструменти
– Обобщена информация относно извършената оценка на качеството на изпълнение на клиентски нареждания за дългови инструменти
– Информация относно качеството на изпълнение на сделките съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 на ЕК (януари – декември 2018)

Правни документи (архив)
– Общи условия, приложими към договори с клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД
– Тарифа за таксите и комисионите на ЕВРО-ФИНАНС АД
– Специални условия за предоставяните услуги чрез системата EFOCS
– Специални условия за ползване на EF MetaTrader 5