Wealth Management - EuroFinance

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 63.6% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.


CFDs' Risk Warning

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 63.6% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Персонализирано управление на финансови активи

Как го правим

  • Заедно определяме инвестиционните цели – желаната доходност за периода на управление (вашият инвестиционен хоризонт), съобразена с подходящото за вас ниво на риск
  • Конкретизираме вашите предпочитания, специфични изисквания и ограниченията, с които трябва да се съобразяваме
  • Комбинираме вашите цели и ограничения с дългосрочните очаквания за капиталовите пазари, за да изберем подходящата за вас стратегическа структура на активите
  • Запазваме стойността на инвестиционните решения, защото ги изпълняваме при преференциални комисиони
  • Информираме ви редовно за текущото състояние на портфейла
  • Следим внимателно за промени във вашите обстоятелства и потребности, както и в условията на капиталовите пазари
  • Ребалансираме портфейла, когато е необходимо, за да сме сигурни, че продължава да ви е „по мярка“

ЕвроФинанс предлага три типа индивидуални портфейли:

platform1

Консервативен портфейл

Нискорисков – цели запазване на реалната стойност на активите. Сигурността и високата ликвидност са приоритет.
platform1

Балансиран портфейл

Среднорисков – баланс между стабилност на портфейла и възможност за доходност, надвишаваща инфлацията.
научете повече
platform1

Агресивен портфейл

Високорисков – фокус върху потенциала за постигане на висока доходност и значително нарастване на инвестирания капитал.
научете повече