Какво е ESMA и какво отношение има към сметката ми за търговия с договори за разлика?

С цел защита на непрофесионалните инвеститори, през 2018г. ESMA (или Европейският орган за ценни книжа и пазари) въведе някои ограничения и мерки за търговията с договори за разлика. Тези мерки включват ограничения по отношение на използването на ливъридж (подробно описани по-долу), защита срещу отрицателен баланс по сметката за търговия, както и изисквания за нивото на маржина по сметката за търговия, при което автоматично се затварят отворените позиции по сметката.

Новите ограничения са в сила от 1 август 2018г. Първоначалната идея на европейския финансов регулатор беше мерките да имат временен характер, но те са в сила и до днес.

Като регулиран инвестиционен посредник, ЕвроФинанс спазва всички препоръки, указания и предписания на ESMA и Комисията за финансов надзор.

Съгласно указанията на ESMA, съотношението на ливъридж, приложимо спрямо сметките за търговия на непрофесионални клиенти, може да варира между 1:2 (50%) и 1:30 (3.33%) в зависимост от конкретния финансов инструмент.

Към днешна дата действат следните ограничения за ливъридж:

  • 1:30 (3.33%) за основните валутни двойки, като EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и др.
  • 1:20 (5.00%) за валутни двойки, различни от основните (EUR/NZD, AUD/USD и др.), злато и основни борсови индекси
  • 1:10 (10%) за стоки и суровини, различни от злато
  • 1:5 (20%) за акции
  • 1:2 (50%) за криптовалути