Често задавани въпроси - Вноски, тегления и превалутиране - EuroFinance

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 55.6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.


Предупреждение за риск на ДЗР

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 55.6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

Подробна информация за това как да захраните сметката си в ЕвроФинанс можете да намерите на https://payments.eurofinance.bg
Виж подробна информация
Да, можете да поддържате салдо в различни валути по сметката си в ЕвроФинанс, в т.ч. салдо в BGN, EUR, USD, GBP и CHF.
Виж подробна информация
Да, може да търгувате с финансови инструменти, деноминирани в една от следните три валути – BGN, EUR или USD.
Виж подробна информация
Да. Независимо че не разполагате със салдо във валутата на финансовия инструмент, който желаете да закупите, можете да го направите, стига да разполагате по сметка с равностойността на необходимите за покупката средства в друга валута.
Виж подробна информация
Да. Можете да нареждате входящи преводи в една от следните валути – BGN, EUR, USD, CHF или GBP. За изходящ превод във валута, достатъчно условие е да разполагате със сметка на Ваше име във валутата на превода.
В определени ситуации паричното салдо по Вашата сметка може да бъде отрицателно. Ако поради една от посочените по-долу причини салдото по сметката Ви в ЕвроФинанс е отрицателно, моля направете вноска по Вашата сметка или подайте поръчка за продажба на една или повече позиции от Вашия портфейл:
Виж подробна информация