Често задавани въпроси - Първи стъпки - EuroFinance

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 55.6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.


Предупреждение за риск на ДЗР

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 55.6% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

За да прехвърлите текущия си портфейл от ценни книжа при нас, моля, следвайте стъпките по-долу:
Виж подробна информация
Можете да откриете безплатна сметка в ЕвроФинанс от нашия уебсайт или директно през мобилното приложение на нашата платформа за търговия EFOCS.
Виж подробна информация
Като финансова институция, регулирана от Комисията за финансов надзор (КФН), сме задължени да изискваме от всеки потенциален и/или настоящ клиент информацията съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма.
Виж подробна информация
Не. Можете да откриете само една сметка на Ваше име в ЕвроФинанс.
Разбира се. За да се запознаете с възможностите на платформата за реална търговия с финансови инструменти EFOCS, може да свалите мобилното приложение за Android и iOS, или да достъпите платформата през Вашия уеб браузър – WebLogin.
Виж подробна информация
Приложението EFOCS е достъпно за всички персонални компютри, работещи с Windows, както и за всички мобилни устройства с операционна система iOS (версия 14+) или Android (версия 10+).
Виж подробна информация
Платформата EFOCS се предлага на български и английски език.
Да, след като завършите процеса по откриване на сметка в ЕвроФинанс, можете да използвате всички функционалности на платформата, освен да подавате поръчки и да търгувате.
Виж подробна информация
В случай че искате да търгувате финансови инструменти или продукти, но нямате практически опит или познания,
Виж подробна информация
Парите на нашите клиенти се съхраняват в омнибус сметки, отделно от паричните средства на ЕвроФинанс, в някоя от банките, с които си партнираме.
Виж подробна информация
Ценните книжа, в които инвестират нашите клиенти, се съхраняват в различни депозитарни институции, в зависимост от това на кой пазар са купени.
Виж подробна информация
Съхраняването на ценните книжа на нашите клиенти в омнибус сметка ни позволява да не начисляваме и събираме такса за съхранение, както и да предложим максимално ниски комисиони за търговия.
Информация за започната, но незавършена, регистрация на клиентска сметка в ЕвроФинанс се пази за период от 14 дни, след което автоматично се изтрива.
Виж подробна информация
ЕвроФинанс е дружество, учредено съгласно законите на Република България, което притежава лиценз за извършване като инвестиционен посредник на инвестиционни услуги и дейности по занятие на територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и в трети държави,
Виж подробна информация
Клиентските активи се съхраняват отделно от активите на ЕвроФинанс, като са защитени допълнително от Фонда за компенсиране на инвеститорите в размер до 40 000 лева.
Виж подробна информация