Дължа ли данък върху капиталовата печалба, ако купя облигации под номиналната им стойност и ги държа до падеж? - EuroFinance

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

Дължа ли данък върху капиталовата печалба, ако купя облигации под номиналната им стойност и ги държа до падеж?

Тъй като в случая не става дума за разпореждане от Ваша страна с финансовите инструменти, не би следвало да дължите данък общ доход върху реализираната капиталова печалба.

Въпреки това, имайте предвид, че като данъчно задължено лице, Вие сам/а трябва да определите, кои доходи са облагаеми и кои не. За целта Ви съветваме да се обърнете към данъчен консултант.