Защо балансът по сметката ми е отрицателен? - EuroFinance

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

Защо балансът по сметката ми е отрицателен?

В определени ситуации паричното салдо по Вашата сметка може да бъде отрицателно.
Ако поради една от посочените по-долу причини салдото по сметката Ви в ЕвроФинанс е отрицателно, моля направете вноска по Вашата сметка или подайте поръчка за продажба на една или повече позиции от Вашия портфейл:
• при подаване на поръчка за облигации платформата не отчита натрупания купон, което може да се отрази на крайната съвкупна стойност на сделката;
• пазарна стоп поръчка може да бъде изпълнена на цена, която се различава значително от посочената стоп цена;
• цената по сделка, сключена в резултат на пазарна поръчка, може да се различава в голяма степен от цената на последната сделка с дадения финансов инструмент.

Във всички други случаи, в които салдото по Вашата сметка е отрицателно, моля, свържете се с нас, за да Ви съдействаме.