Защо платената лихва по притежавана от мен чуждестранна облигация е по-малка от купона на облигацията, въпреки че е необлагаема по ЗДДФЛ? - EuroFinance

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

Защо платената лихва по притежавана от мен чуждестранна облигация е по-малка от купона на облигацията, въпреки че е необлагаема по ЗДДФЛ?

Някои държави, като например Италия, Испания, Португалия, Франция и др., облагат с данък при източника доходите от лихви по облигации. За съществуващите възможности за възстановяване на платения данък Ви съветваме да се обърнете към данъчен консултант.