Защо при изплащането на дивиденти не се прилага действащото СИДДО между България и държавата на емитента? - EuroFinance

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

Защо при изплащането на дивиденти не се прилага действащото СИДДО между България и държавата на емитента?

За да предложим възможно най-добрите условия за търговия на своите клиенти, ние съхраняваме финансовите инструменти на нашите клиенти в омнибус клиентска сметка в CACEIS Bank – една от водещите депозитарни институции в Европа. Това не позволява индивидуализирането на клиентските активи при банката-депозитар, респективно прилагането на СИДДО от страна на банката-депозитар при разпределянето на изплащаните от компаниите дивиденти.

За информация относно възможностите за възстановяване на надвнесения от Вас данък, моля, потърсете съвет от данъчен консултант.