Защо удържаният данък върху дивидента, изплатен от американска компания, е 30% вместо 15%? - EuroFinance

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

Защо удържаният данък върху дивидента, изплатен от американска компания, е 30% вместо 15%?

При обичайни обстоятелства, ако притежателят на американски акции е попълнил данъчна форма W-8BEN, то удържаният данък върху дивидента би бил 15%. В стремежа си да предложи максимално добри условия за търговия на своите клиенти, обаче, ЕвроФинанс съхранява финансовите инструменти на своите клиенти в омнибус клиентска сметка в CACEIS Bank – една от водещите депозитарни институции в Европа. Това не позволява попълването на данъчна форма W-8BEN индивидуално от всеки един клиент, което означава, че дивидентите, изплащани от американски компании, се облагат с по-високата ставка от 30%.

За информация относно възможностите за възстановяване на надвнесения от Вас данък, моля, потърсете съвет от данъчен консултант.