Каква информация трябва да предоставя при откриване на сметка в ЕвроФинанс? - EuroFinance

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

Каква информация трябва да предоставя при откриване на сметка в ЕвроФинанс?

При откриване на сметка ще поискаме от Вас следната информация:
• пълно име (както е записано във Вашия документ за самоличност);
• дата на раждане;
• настоящ адрес;
• email;
• телефонен номер;
• валиден документ за самоличност;
• данъчен номер;
• информация за Вашата банкова сметка;
• геолокация;
• информация за Вашата месторабота.