Какво е работното време на пазарите, достъпни през платформата EFOCS? - EuroFinance

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

Какво е работното време на пазарите, достъпни през платформата EFOCS?

Работното време на пазарите, достъпни през платформата EFOCS, е както следва:

Пазар Търговска сесия Подаване на поръчки
БФБ 10:00 – 17:00 09:30 – 17:30
XETRA 09:50 – 18:45 08:30 – 21:30
Börse Frankfurt
облигации 09:00 – 18:30 09:00 – 18:30
всички останали инструменти 09:00 – 23:00 09:00 – 23:00