Как да прехвърля портфейла си от друг брокер към ЕвроФинанс? - EuroFinance

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

Как да прехвърля портфейла си от друг брокер към ЕвроФинанс?

За да прехвърлите текущия си портфейл от ценни книжа при нас, моля, следвайте стъпките по-долу:

1. Преди да подадете заявка за трансфер на книжата към ЕвроФинанс, трябва да си откриете сметка при нас. Можете да направите това напълно безплатно от нашия уебсайт.
2. Вече имате отворена сметка при нас? Моля, попълнете формуляра Нареждане за входящ/изходящ трансфер на ценни книжа и го изпратете на имейл backoffice@eurofinance.bg.
3. Подайте инструкции за изходящ трансфер към Вашия настоящ брокер. Ние ще се свържем с него, за да прехвърлим Вашия портфейл от ценни книжа при ЕвроФинанс.

ВАЖНО: Възможно е Вашият брокер да Ви таксува за тази услуга.