Как мога да разбера, дали търгувам на регулиран пазар? - EuroFinance

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

Как мога да разбера, дали търгувам на регулиран пазар?

„Регулираните пазари“ по смисъла на Закона за пазарите на финансови иниструменти (ЗПФИ), достъпни през платформата EFOCS, са с MIC кодове XETA, FRAA, ZBUL, ABUL и GBUL до 31.12.2025г. От 01.01.2026г. капиталовите печалби от търговия на пазар GBUL ще бъдат облагаеми.

MIC кода за даден финансов инструмент може да видите както в меню „Информация“ за конкретния инструмент, така и в полето „Сегмент“ при подаване на поръчка.