Къде се съхраняват моите ценни книжа? - EuroFinance

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

Къде се съхраняват моите ценни книжа?

Ценните книжа, в които инвестират нашите клиенти, се съхраняват в различни депозитарни институции, в зависимост от това на кой пазар са купени. Ако инвестирате във финансови инструменти, търгувани на Българска фондова борса (БФБ), то книжата Ви се съхраняват на Ваше име по подсметка на ЕвроФинанс в Централен депозитар АД. Ако инвестирате във финансови инструменти, търгувани на Frankfurt Stock Exchange (Xetra и Börse Frankfurt), то те се съхраняват в омнибус сметка за клиенти на ЕвроФинанс в CACEIS Bank Germany.