Мога ли да имам различни валути по сметката ми в ЕвроФинанс? - EuroFinance

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

Мога ли да имам различни валути по сметката ми в ЕвроФинанс?

Да, можете да поддържате салдо в различни валути по сметката си в ЕвроФинанс, в т.ч. салдо в BGN, EUR, USD, GBP и CHF. ЕвроФинанс няма да извършва автоматично превалутиране, освен в случаите когато в деня на сетълмент на дадена сделка не Ви достигат средства във валутата на сделката. Може да захранвате и теглите средства в една от посочените по-горе валути, като това може да става само от и по сметки на Ваше име.