Мога ли да купувам финансови инструменти, търгувани в лева, ако по сметката ми имам само евро, и обратно? - EuroFinance

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

Мога ли да купувам финансови инструменти, търгувани в лева, ако по сметката ми имам само евро, и обратно?

Да. Независимо че не разполагате със салдо във валутата на финансовия инструмент, който желаете да закупите, можете да го направите, стига да разполагате по сметка с равностойността на необходимите за покупката средства в друга валута. След покупката, в случай че не разполагате с необходимите за сделката средства, на датата на сетълмент ЕвроФинанс ще извърши служебно превалутиране.