Мога ли да търгувам с финансови инструменти в чуждестранна валута? - EuroFinance

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

Мога ли да търгувам с финансови инструменти в чуждестранна валута?

Да, може да търгувате с финансови инструменти, деноминирани в една от следните три валути – BGN, EUR или USD.Да, може да търгувате с финансови инструменти, деноминирани в една от следните три валути – BGN, EUR или USD.