Облагат ли се с данък общ доход капиталовите печалби от търговия с финансови инструменти? - EuroFinance

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

Облагат ли се с данък общ доход капиталовите печалби от търговия с финансови инструменти?

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица доходите от разпореждане с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар, не са облагаеми.
Въпреки това, имайте предвид, че като данъчно задължено лице, Вие сам/а трябва да определите, кои доходи са облагаеми и кои не. За целта Ви съветваме да се обърнете към данъчен консултант.