Облагат ли се с данък общ доход лихвите и отстъпките от облигации? - EuroFinance

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

Облагат ли се с данък общ доход лихвите и отстъпките от облигации?

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица не се облагат с ДОД лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Въпреки това, имайте предвид, че като данъчно задължено лице, Вие сам/а трябва да определите, кои доходи са облагаеми и кои не. За целта Ви съветваме да се обърнете към данъчен консултант.