Регулиран инвестиционен посредник ли е ЕвроФинанс? - EuroFinance

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

Регулиран инвестиционен посредник ли е ЕвроФинанс?

ЕвроФинанс е дружество, учредено съгласно законите на Република България, което притежава лиценз за извършване като инвестиционен посредник на инвестиционни услуги и дейности по занятие на територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и в трети държави, в съответствие с Решение № 81-ИП/01.02.2006г. на Комисията за финансов надзор (КФН). ЕвроФинанс е член на Българска фондова борса (БФБ), Франкфуртска фондова борса (FWB), Фонд за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП).