Ще иска ли ЕвроФинанс информация за произхода на моите средства? - EuroFinance

Как можем да ви помогнем?

Напишете какво търсите

Ще иска ли ЕвроФинанс информация за произхода на моите средства?

Като финансова институция, регулирана от Комисията за финансов надзор (КФН), сме задължени да изискваме от всеки потенциален и/или настоящ клиент информацията съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма.
Освен редица други неща, законът изисква от нас да събираме регулярно информация за произхода на средствата и данъчната юрисдикция на нашите клиенти.