Оповестяване по чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК на Търгово предложение на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. за закупуване на акциите на останалите акционери на „Електрохолд Продажби” АД (с предходно наименование „ЧЕЗ Електро България” АД) - EuroFinance

Оповестяване по чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК на Търгово предложение на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. за закупуване на акциите на останалите акционери на „Електрохолд Продажби” АД (с предходно наименование „ЧЕЗ Електро България” АД)

article1

Уважаеми клиенти,

Oт 21.05.2022 г. стартира търговото предложение на „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. за закупуване на акциите на останалите акционери на „Електрохолд Продажби” АД. Търговото предложение се отправя на основание чл. 149a, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Срокът за приемане на предложението е 28 дни, до  17.06.2022г., включително. Документите по търговото предложение могат да бъдат свалени от следните линкове:

Търгово Предложение

Зявление за приемане на търговото предложение

Становище на УС на „Електрохолд Продажби” АД

Търговото предложение и Становището на Управителния съвет на „Електрохолд Продажби” АД са публикувани от търговия предложител на 20.05.2022г. в специализираната финансова медия „X3 news“.  

Търговото предложение е достъпно за акционерите на „Електрохолд Продажби” АД на адреса на управление на търговия предложител – Кралство Нидерландия, 1043 AP, Амстердам, ул. „Басисвег” № 10, на служебния адрес на Управителя на дружеството Милен Милков Христов – Република България, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, на адреса на управление на упълномощения инвестиционен посредник „Евро-Финанс“ АД – Република България, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 5 и на интернет страницата му https://www.eurofinance.bg/news-analyses/, както и на адреса на управление на дружеството – обект на търговото предложение „Електрохолд Продажби” АД – Република България, гр. София, бул.  „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, и на интернет страницата му https://electrohold.bg/bg/sales/za-nas/za-druzhestvoto/akcioneri/novini/.

Повече информация относно търговото предложение можете на получите на тел.: (02) 980-56-57 и на следния e-mail адрес: office@eurofinance.bg на Евро-Финанс АД.

Споделете:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Още новини

investing1

25 юли 2013

Завърши конкурсът FOREX Grand Prix

прочетете повече
investing1

15 октомври 2021

Специални условия за ползване на EF MetaTrader 5

прочетете повече
investing1

08 юни 2012

Възможност за online захранване

прочетете повече

Икономически календар

Станете наш клиент и започнете да търгувате на капиталовите пазари
advertise

Търгувайте с нас!

ЗАПОЧНЕТЕ